27.05.2021

Et kraftmarked i endring

Årets fire første måneder i kraftmarkedet vitner om et kraftmarked i endring.

Prisnivået på strøm er langt høyere i år enn de lave prisene vi observerte gjennom 2020. Fjorårets rekordlave priser gjør at endringen oppleves som stor. 


Av: Karl Einar Svor, produktansvarlig kraft i Gudbrandsdal Energi 

Strømprisene har alltid vært påvirket av været. Mye vind og mye nedbør fører til høy produksjon og prisnedgang. Lav temperatur og tørt vær presser prisene oppover, siden vi hovedsakelig bruker strøm til oppvarming. 

I januar og februar ble det satt flere forbruksrekorder, noe som løftet kraftprisene til et høyt nivå. Økt forbruk betyr økt etterspørsel. Derfor er det også gjerne høyere timepriser om morgenen og om ettermiddagen, da folk bruker mer strøm før og etter jobb. 


Strømprisene påvirkes av det som skjer i nabolandene våre 

Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet og derfor påvirkes strømprisene av det som skjer i nabolandene våre, i tillegg til produksjons- og overføringskapasitet ellers i Europa.

Gjennom mars har prisene sunket noe, men i april har vi igjen sett et løft i prisene. Det har sammenheng med at det nordiske kraftmarkedet blir mer væravhengig, ettersom mer fornybar energiproduksjon (eksempelvis vindkraft) blir satt i drift samtidig som andelen kull- og kjernekraftproduksjon skal reduseres.

Når gass- og kullkraftverk i Europa erstattes med vind- og solkraft blir produksjonen da langt mer væravhengig. En vindstille dag i Tyskland eller Danmark vil ha stor påvirkning på kraftprisen i Sør-Norge.


Kaldere enn normalt

Dreier vi blikket mot værutsiktene for mai meldes det kaldere vær enn normalt for årstiden. Kaldere vær vil utsette snøsmeltingen i fjellet, som vil resultere i lavere fyllingsgrad i norske vannmagasin. Dette isolert sett kan opprettholde en høy spotpris i perioden fremover.

Ser man fremover mot sommermånedene får vi indikasjoner på fortsatt høye spotpriser.Skillet i pris mellom Sør-Norge og Nord-Norge ser ut til å fortsette grunnet manglende kapasitet for overføring av kraft (begrensninger i strømnettet). 

For Sør-Norge estimerer vi en spotpris på 40 til 50 øre per kilowattime (inkludert mva.) gjennom sommermånedene og noe lavere for Midt og Nord-Norge sin del. Prisforskjellen mellom Sør-Norge (prisområde NO1, NO2 og NO5) og Midt-Norge og Nord-Norge (prisområde NO4 og NO5) ser ut til å fortsette også fremover med 10-12 øre høyere pris i Sør-Norge. 

Grafen viser spotprisens utvikling i NO1 - Østlandet, inkludert mva. fra januar til og med april 2021.


Hva blir strømprisen i juli?

Våre prisestimat på juli måned for Østlandet indikerer en pris på rundt 40 øre per kilowattime (inkludert mva.). Det er en høy pris i historisk sammenheng, men ikke noen rekordpris. Ser man tilbake på tidligere år ser vi at tørkesommeren 2018 hadde en juli-pris på 62,34 øre per kilowattime (inkludert mva.).


Ingen garantier – det kan raskt endre seg

Strømmarkedet er, som nevnt innledningsvis, i endring og preges nå i enda større grad enn tidligere av været – både hjemme i Norge og ellers i Europa. Det vi har sett før, og som vi med sikkerhet kan si, er at kraftprisene endrer seg raskt ved værskifter – noe som også kan skje i perioden fremover mot sommeren.


De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]