25.04.2022

Gjennomfakturering av nettleie

Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Forskriftsendringene trådte i kraft 1.september 2016.

Eventuell manuell måleravlesning gjøres som før, og spørmål rundt nettleietariffer osv. skal fremdeles rettes til netteier.

Det vil ta noe tid før avtale med alle netteiere er på plass, men vi er godt i gang og her er en oversikt over netteiere vi nå har på plass gjennomfaktureringsavtaler mot (oppdateres fortløpende):


Nettselskap Privat Næring
Agder Energi Nett AS Ja Ja
Bkk Nett AS Ja Ja
Elvia As (Tidl Hafslund Nett As) Ja Ja
Elvia AS avd Hamar Ja Ja
Fjellnett AS Ja Ja
Glitre Energi Nett AS Ja Nei
Griug AS Ja Ja
Hallingdal Kraftnett AS Ja Nei
Hurum Nett AS Ja Ja
Hålogaland Kraft Nett AS Ja Ja
JÆREN EVERK AS Ja Ja
Klepp Energi AS Ja Nei
Lede AS Ja Ja
Linea AS Ja Ja
Linja AS Ja Ja
Lnett AS Ja Ja
Lofotkraft AS Ja Ja
Midtkraft Nett AS Ja Nei
Mørenett AS Ja Ja
Nordkraft Nett AS Ja Ja
Nordlandsnett AS Ja Nei
Norefjell Nett AS Ja Ja
Norgesnett AS Ja Ja
NØK Nett AS Ja Nei
Stange Energi AS Nett Ja Ja
TENSIO TN AS Ja Ja
Tensio TS AS Ja Ja
Vestmar Nett Ja Nei
Vevig AS Ja Ja
Øvre Eiker Nett AS Ja Ja

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]