10.11.2021

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Norge påvirkes i høy grad av strømprisene i Europa. Med kaldere tider i vente og økt forbruk er det sannsynlig at kraftprisen i vinter blir høyere enn vi har sett tidligere. 

Mandag denne uka, klokka 17-18, ble det satt ny prisrekord på strøm i Sør-Norge, med 2,78 kr/kWh eks. mva. Hovedårsaken til denne pristoppen er knapphet på kraft grunnet bortfall av produksjon fra vindkraft. Både i Sør-Norge, men også sørover i Europa var det langt mindre vind enn vanlig denne dagen. 

Kraftkrise i Europa

Ifølge NVE er det nå en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge. Resten av Europa har en kraftkrise, særlig ledet an av mangel på gass, økende CO2 pris, og et ønske om å redusere kullkraft.Strømprisen bestemmes av produksjonskostnaden på den siste kilowattime produsert. Fortsatt produseres det mye strøm av gass og kullkraftverk i Europa samt fra kjernekraft. Da blir prisen høy. 

Gjennom kabler er Norge koblet til det europeiske kraftmarkedet, som igjen medfører at Norge blir påvirket av de høye strømprisene i Europa. Norge har tilstrekkelig med kraft tilgjengelig, men det er mange som ønsker denne kraften. Ikke bare vi i Norge, men også forbrukere i England, Tyskland og Nederland ønsker norsk kraft.

Nord Pool setter strømprisen basert på tilbud og etterspørsel, og når både tilbudet reduseres og etterspørselen økes, da stiger prisene.

Frykter høyere kraftpris enn tidligere vintre

Vi går nå inn i vinterhalvåret, og med kaldere vær vil strømforbruket vil øke. Det er grunn til å anta at prisene vil stige ettersom også forbruket og etterspørselen vil ta seg opp fremover. Vi har nok kraft tilgjengelig, men det store spørsmålet er hva kraften kommer til å koste. Vi vet ikke dette med sikkerhet, men vi frykter det kommer til å bli høyere kraftpris nå enn tidligere vintrer.

Minusgradene har begynt å melde sin ankomst, og nedbør i norske vannmagasin vil først og fremst komme som snø og ikke som vann fremover. Det betyr at tilsiget stopper opp, som igjen fører til at den anstrengte kraftsituasjonen vil vedvare. 

Vi kan få en mild og våt vinter, det har skjedd før, men er ikke vanlig. Det vil i så fall øke tilsiget igjen, og danne grunnlag for mer vannkraftproduksjon gjennom vintermånedene. Det kan dempe prisene noe, men vi må regne med at strømprisene i Europa i stor grad vil påvirke den norske strømprisen gjennom vinteren. 

Skrevet av: Karl Einar Svor, produktansvarlig kraft

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]