10.11.2021

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Norge påvirkes i høy grad av strømprisene i Europa. Med kaldere tider i vente og økt forbruk er det sannsynlig at kraftprisen i vinter blir høyere enn vi har sett tidligere. 

Mandag denne uka, klokka 17-18, ble det satt ny prisrekord på strøm i Sør-Norge, med 2,78 kr/kWh eks. mva. Hovedårsaken til denne pristoppen er knapphet på kraft grunnet bortfall av produksjon fra vindkraft. Både i Sør-Norge, men også sørover i Europa var det langt mindre vind enn vanlig denne dagen. 

Kraftkrise i Europa

Ifølge NVE er det nå en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge. Resten av Europa har en kraftkrise, særlig ledet an av mangel på gass, økende CO2 pris, og et ønske om å redusere kullkraft.Strømprisen bestemmes av produksjonskostnaden på den siste kilowattime produsert. Fortsatt produseres det mye strøm av gass og kullkraftverk i Europa samt fra kjernekraft. Da blir prisen høy. 

Gjennom kabler er Norge koblet til det europeiske kraftmarkedet, som igjen medfører at Norge blir påvirket av de høye strømprisene i Europa. Norge har tilstrekkelig med kraft tilgjengelig, men det er mange som ønsker denne kraften. Ikke bare vi i Norge, men også forbrukere i England, Tyskland og Nederland ønsker norsk kraft.

Nord Pool setter strømprisen basert på tilbud og etterspørsel, og når både tilbudet reduseres og etterspørselen økes, da stiger prisene.

Frykter høyere kraftpris enn tidligere vintre

Vi går nå inn i vinterhalvåret, og med kaldere vær vil strømforbruket vil øke. Det er grunn til å anta at prisene vil stige ettersom også forbruket og etterspørselen vil ta seg opp fremover. Vi har nok kraft tilgjengelig, men det store spørsmålet er hva kraften kommer til å koste. Vi vet ikke dette med sikkerhet, men vi frykter det kommer til å bli høyere kraftpris nå enn tidligere vintrer.

Minusgradene har begynt å melde sin ankomst, og nedbør i norske vannmagasin vil først og fremst komme som snø og ikke som vann fremover. Det betyr at tilsiget stopper opp, som igjen fører til at den anstrengte kraftsituasjonen vil vedvare. 

Vi kan få en mild og våt vinter, det har skjedd før, men er ikke vanlig. Det vil i så fall øke tilsiget igjen, og danne grunnlag for mer vannkraftproduksjon gjennom vintermånedene. Det kan dempe prisene noe, men vi må regne med at strømprisene i Europa i stor grad vil påvirke den norske strømprisen gjennom vinteren. 

Skrevet av: Karl Einar Svor, produktansvarlig kraft

De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]