07.04.2022

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

Norge er en del av et integrert europeisk kraftmarked som gjennom kraftutveksling påvirkes av de kontinentale prisene. Den siste måneden har kraftprisene blitt sterkt påvirket av risikoen rundt forsyningssikkerhet av russisk gass til Europa og påvirkningen av økonomiske sanksjoner. Tyskland importerer rundt 30 % av sin gass fra Russland og en erstatning av denne leveransen synes utfordrende. 

I tillegg har vi de siste ukene opplevd kaldere vær enn normalt. Det påvirker prisnivået samtidig som lavere temperaturer bidrar til at snøsmeltingen i fjellet blir utsatt. Vanligvis pleier det å starte i disse ukene her, men værmeldinger vi har mottatt viser at snøsmeltingen først vil resultere i økt vassmagasin-tilsig i mai. Dette vil påvirke sør-norske vannmagasin i månedene fremover gjennom et lavere ressursgrunnlag i magasinene. 


Prisprognoser fram til sommeren 

Det er ventet en synkende spotpris fra dagens nivå på rundt 200 øre inkl. mva. frem til juni der spotprisen da forventes å flate ut. Vårt beste anslag på nåværende tidspunkt er at vi tror prisene vil flate ut på rundt 150 øre/kWh inkl. mva. i løpet av sommeren. Prisprognoser fremover tyder på at behovet for strømstøtte vil vedvare gjennom hele 2022. 

For Midt- og Nord-Norge sin del er historien en annen.

Ressurssituasjonen i nord er god grunnet høy fyllingsgrad i vannmagasiner. Gjennomsnittlige månedspriser for Midt- og Nord-Norge er ventet i området 30-40 øre inkl. mva. i perioden april- oktober.


Skrevet av Karl Einar Svor, produktansvarlig kraft. 

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]