16.03.2020

Markedskommentar uke 11 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,69 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på rundt 9,8 øre/kWh. Neste uke prises til rundt 10 øre/kWh. Kjørepresset blant vannkraftprodusentene er fremdeles høyt, og det ventes å holde spotprisene nede også kommende uke. 

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er ved slutten av denne uken rundt 30 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Det er ventet at denne balansen vil svekke seg med rundt 2 TWh de kommende tre ukene.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 10 (8.mars), 50,1 prosent, 6,1 prosent over normalen. Kjørepresset er aller størst i prisområdet NO2 (Sørlandet). Dette prisområdet har en magasinkapasitet på nærmere 34 TWh, som tilsvarer 39 prosent av kapasiteten i Norge, og her er fyllingsgraden 61,9 prosent som er 12,2 prosent over normalen. Det er som vi tidligere har nevnt unormalt mye snø i fjellet, og skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene. Dette kjørepresset i kombinasjon med mye vind gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft.

I går, torsdag, satte kronekursen en ny bunnotering mot euroen hvor en euro aldri har vært dyrere. Torsdag ettermiddag kostet en euro nesten 11,5 NOK. Alt annet likt bidrar dette til dyrere norsk strøm siden handelen av strøm foregår i euro på kraftbørsen NordPool. Elsertifikater som handles i svenske kroner påvirkes også av dette da den norske kronen har svekket seg kraftig mot den svenske kronen. Verdens finansielle markeder preges i stor grad av koronavirusets spredning, noe som har ført til store fall på børsene rundt om i verden. Oljeprisen har også falt betydelig og handles under 40 USD/Fat. 

Koronoavirusets påvirkning på den økonomiske aktiviteten i de nordiske landene er allerede merkbar. Dette påvirker kraftforbruket og legger ytterligere press på spotprisen. Den reduserte aktiviteten i Europa minsker behovet for å kjøpe CO2-kvoter, så dette legger ytterligere press på markedet og dermed også på fremtidsprisene i det nordiske kraftmarkedet. 

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden har i stor grad beveget sidelengs denne uken. Kontrakten for april omsettes for 13 øre/kWh, kontrakten for Q2-20 (april, mai og juni) omsettes for 13 øre/kWh, mens årskontrakten for 2021 omsettes for 28 øre/kWh. Kronesvekkelsen mot euro har hatt stor innvirkning på prisen i norske kroner.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]