16.03.2020

Markedskommentar uke 11 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,69 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på rundt 9,8 øre/kWh. Neste uke prises til rundt 10 øre/kWh. Kjørepresset blant vannkraftprodusentene er fremdeles høyt, og det ventes å holde spotprisene nede også kommende uke. 

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er ved slutten av denne uken rundt 30 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Det er ventet at denne balansen vil svekke seg med rundt 2 TWh de kommende tre ukene.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 10 (8.mars), 50,1 prosent, 6,1 prosent over normalen. Kjørepresset er aller størst i prisområdet NO2 (Sørlandet). Dette prisområdet har en magasinkapasitet på nærmere 34 TWh, som tilsvarer 39 prosent av kapasiteten i Norge, og her er fyllingsgraden 61,9 prosent som er 12,2 prosent over normalen. Det er som vi tidligere har nevnt unormalt mye snø i fjellet, og skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene. Dette kjørepresset i kombinasjon med mye vind gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft.

I går, torsdag, satte kronekursen en ny bunnotering mot euroen hvor en euro aldri har vært dyrere. Torsdag ettermiddag kostet en euro nesten 11,5 NOK. Alt annet likt bidrar dette til dyrere norsk strøm siden handelen av strøm foregår i euro på kraftbørsen NordPool. Elsertifikater som handles i svenske kroner påvirkes også av dette da den norske kronen har svekket seg kraftig mot den svenske kronen. Verdens finansielle markeder preges i stor grad av koronavirusets spredning, noe som har ført til store fall på børsene rundt om i verden. Oljeprisen har også falt betydelig og handles under 40 USD/Fat. 

Koronoavirusets påvirkning på den økonomiske aktiviteten i de nordiske landene er allerede merkbar. Dette påvirker kraftforbruket og legger ytterligere press på spotprisen. Den reduserte aktiviteten i Europa minsker behovet for å kjøpe CO2-kvoter, så dette legger ytterligere press på markedet og dermed også på fremtidsprisene i det nordiske kraftmarkedet. 

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden har i stor grad beveget sidelengs denne uken. Kontrakten for april omsettes for 13 øre/kWh, kontrakten for Q2-20 (april, mai og juni) omsettes for 13 øre/kWh, mens årskontrakten for 2021 omsettes for 28 øre/kWh. Kronesvekkelsen mot euro har hatt stor innvirkning på prisen i norske kroner.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]