23.03.2020

Markedskommentar uke 12 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en volatil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 denne uken i snitt ser ut til å bli rundt 8,7 øre/kWh. Kommende uke ser prisen ut til å bli rundt 9,9 øre/kWh. Kraftmarkedet har vært preget av flere drivere siste uke, der svakere EURNOK kurs samt lavere el-forbruk er noen av faktorene som har påvirket prisene. Norge har fortsatt Nordens laveste strømpriser.

Coronautbruddet har presset markedene ned også denne uken. Likviditeten i aksjemarkedet har blitt dramatisk redusert, noe som har ført til fallende kurser. Rentemarkedet har falt i tillegg til at vi har sett en nedgang i råvaremarkedet. Gass- og kullprisen har i tillegg til CO2-prisen også falt. Alle faktorer nevnt drar i retning lavere energipriser. Kombinert med nedstengning av Norge som reduserer forbruket ytterligere har også strømprisen falt. Laveste spotpris siste uke hadde vi torsdag, med 7,88 øre/kWh Prisen i uke 12 ble totalt sett 1,4 øre/kWh lavere enn forventet. 

Nytt denne uken er at også de lengre kraftkontraktene har beveget seg nedover. Tilsynelatende så er markedet begynt å ta inn over seg at vi kommer til å ha vedvarende lave strømpriser. År 2021 samt År 2022 handles nå på hhv. 26 øre og 29 øre/kWh.

Fyllingsgraden i Norske vannmagasin er per uke 11 på 48% som tilsvarer 6,7% poeng over median.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 38%. Det er for kommende uke ventet en tilsigsøkning på 1 TWh. Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 29 TWh. Vi opplever nå den høyeste hydrologiske balansen på 15 år som vil være prissettende i mange måneder fremover. Målt i snømengde har vi ifølge NVE ikke hatt mer snø i fjellet siden år 2000.

Den siste uken har Norges kraftproduksjon blitt redusert med 10% ifølge NVE sammenlignet med forrige uke. Til tross for reduksjon i produksjon var Norge fortsatt en nettoeksportør av kraft til Europa. Kjernekraftproduksjon har denne uken ligget på rundt 95% av installert effekt. Ringhals 1 er ute til service i perioden 13. mars til 10. april.

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er fortsatt lavt priset. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til det fremtidige aktivitetsnivået etter Corona-epidemien og hvor lenge industrien vil være påvirket og hvor store de langsiktige økonomiske følgene vil bli.Prisen på utslippsrettigheter (CO2 -prisen) er en faktor som kan påvirke kraftprisene ytterligere ned i den kommende tiden. Med et lavere aktivitetsnivå vil også prisen på CO2 falle. Det er forventet at tiltakspakkene fra de ulike sentralbankene vil motvirke dette. 


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 3 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 55,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Ekstremværet «Frank» har gitt mye vind og høyere temperaturer som har gitt mindre forbruk og økt produksjonskonkurranse blant kraftprodusentene. I neste uke er spotprisen ventet rundt 52 øre/kWh da det igjen blir lavere temperaturer og mindre vind.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2020

Resultatene av Norsk Kundebarometer 2020 ble presentert kl. 10 torsdag 14. mai. For 10. året på rad er det kundene til Gudbrandsdal Energi som viser seg å være de mest fornøyde strømkundene, med en score på hele 77 poeng. 9 av landets strømleverandører var med i undersøkelsen.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?