29.03.2020

Markedskommentar uke 13 2020

Det går mot lysere tider og temperaturen stiger uke for uke. Det gjør sitt til at forbruket blir lavere og spotprisen følger etter. Forrige uke endte på 8,7 øre/kWh for prisområdet NO1 (Østlandet). Denne uken blir enda lavere på rundt 7,6 øre/kWh. Dette lavprisscenariet vil mest sannsynlig holde seg helt til september hvis det blir normalt vær i sommer. Det er veldig mye snø i fjellet i år, og den ligger høyt så derfor blir det senere snøsmelting i år enn det er til vanlig.

I våre modeller vil tilsiget fra snøsmelting være mye høyere enn normalt fra uke 21 til og med uke 35. For ukene 16 til 20 vil det være mindre snøsmelting enn normalt fordi den snøen smeltet i januar og februar.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 12 på 45,5% som tilsvarer 7 prosentpoeng over medianen for denne uken.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 36,7%. Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 30 TWh. Det er altså 1 TWh mer enn forrige uke. Dette er på grensen av hva systemet har plass til, så hvis denne balansen øker i tiden fremover vil denne økningen mest sannsynlig bare forsvinne som overløp og spilt vann senere i år.

Fremtidsprisene for kraft i Norden er lavere i dag enn de var for en uke siden. Det gjelder både for de nærmeste og de litt lengre kontraktene. 

Tiltakene for å stagge koronaepidemien setter sitt preg på hele verdensøkonomien og etterspørselen etter varer og tjenester faller for hver dag. Det påvirker prisene for energi og utslippskvoter. Gassprisene er lavere enn forrige uke, CO2-kvoteprisen holder seg på samme nivå foreløpig etter det kraftige fallet i forrige uke. CO2-kvotene omsettes nå for 16,3 €/t som er nesten 7 euro lavere enn for to uker siden. Prisen på kull som ikke har så mye og si for strømprisen lenger med de lave gassprisene for tiden, har økt med nesten 4 dollar på en uke. 

Prisen for elsertifikater holder seg rundt 17 svenske kroner som var nivået forrige fredag.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]