29.03.2020

Markedskommentar uke 13 2020

Det går mot lysere tider og temperaturen stiger uke for uke. Det gjør sitt til at forbruket blir lavere og spotprisen følger etter. Forrige uke endte på 8,7 øre/kWh for prisområdet NO1 (Østlandet). Denne uken blir enda lavere på rundt 7,6 øre/kWh. Dette lavprisscenariet vil mest sannsynlig holde seg helt til september hvis det blir normalt vær i sommer. Det er veldig mye snø i fjellet i år, og den ligger høyt så derfor blir det senere snøsmelting i år enn det er til vanlig.

I våre modeller vil tilsiget fra snøsmelting være mye høyere enn normalt fra uke 21 til og med uke 35. For ukene 16 til 20 vil det være mindre snøsmelting enn normalt fordi den snøen smeltet i januar og februar.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 12 på 45,5% som tilsvarer 7 prosentpoeng over medianen for denne uken.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 36,7%. Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 30 TWh. Det er altså 1 TWh mer enn forrige uke. Dette er på grensen av hva systemet har plass til, så hvis denne balansen øker i tiden fremover vil denne økningen mest sannsynlig bare forsvinne som overløp og spilt vann senere i år.

Fremtidsprisene for kraft i Norden er lavere i dag enn de var for en uke siden. Det gjelder både for de nærmeste og de litt lengre kontraktene. 

Tiltakene for å stagge koronaepidemien setter sitt preg på hele verdensøkonomien og etterspørselen etter varer og tjenester faller for hver dag. Det påvirker prisene for energi og utslippskvoter. Gassprisene er lavere enn forrige uke, CO2-kvoteprisen holder seg på samme nivå foreløpig etter det kraftige fallet i forrige uke. CO2-kvotene omsettes nå for 16,3 €/t som er nesten 7 euro lavere enn for to uker siden. Prisen på kull som ikke har så mye og si for strømprisen lenger med de lave gassprisene for tiden, har økt med nesten 4 dollar på en uke. 

Prisen for elsertifikater holder seg rundt 17 svenske kroner som var nivået forrige fredag.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]