13.05.2020

Markedskommentar uke 19 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke cirka 6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 8 øre/kWh. Neste uke prises til rundt 7 øre/kWh. Kjørepresset blant vannkraftprodusentene er fremdeles høyt, og det ventes holde spotprisene nede også kommende uke. Men kjølig vær med nordlige vinder ser ut til å forsinke tilsiget til ut i juni måned. Neste uke kan vi se temperaturer ned mot 5 grader under normalen. Det ser ut til å bli en kald 17. mai.

Det tilsiget som venter i juni, kommer da mest sannsynlig å bli det største siden 1995 (Vesleofsen) med de enorme snømengdene vi har.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken rundt 27 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen (slutt uke 18). Det er ventet at denne balansen vil svekke seg med rundt 4 TWh de kommende tre ukene på tørt og kjølig vær.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 18, 34,4 prosent, 2,2 prosent over normalen. I prisområde NO1 er fyllingsgraden 20,4 cirka normal fyllingsgrad.  Det er som vi tidligere har nevnt unormalt mye snø i fjellet, og skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene. Dette kjørepresset i kombinasjon med mye vind gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft. Med det kalde været vi ser framfor oss den nærmeste tiden kommer magasinene til å minske raskt og gå under normal fyllingsgrad. 

Under normale omstendigheter bruker vannkraftprodusenter tiden før tilsiget begynner å gjøre oppgraderinger og vedlikehold av vannkraftstasjoner. I år har vi sett lite av dette da vannkraftprodusentene har prioritert å produsere for å unngå og behøve slippe vann gå forbi turbinene i snøsmeltingsperioden og ikke få betalt for vannkraftproduksjonen i det hele tatt.

Av installert kjernekraftkapasitet er rundt 70 prosent i drift tilsvarende rundt 7 300 MW. Fra og med søndag 10. mai til søndag 17. mai er Olkiluoto 2 i Finland (890 MW) ute i revisjon.

 Om vi ser litt på de langsiktige værprognosene så antyder de ett ganske normalt sommervær, men Østlandet ser ut å kunne få en tørr juli måned, fint før de som har tenkt å ha ferie i denne perioden. Det er høstværet som blir avgjørende før hvor lenge vi kommer til å ha så lave priser, og det er for tidig å si noe om.

Den norske kronen har styrket seg veldig siden bunnotering mot euro på 13.5. Kursen på euro er i skrivende stund på rundt 11.10. Den norske kronen har styrket seg mot den svenske under denne tidsperioden. Alt annet likt bidrar dette til billigere norsk strøm siden handelen av strøm foregår i euro på kraftbørsen NordPool og handel av elsertifikater er i svenske kroner.  

Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]