15.01.2021

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge. Dette estimatet er usikkert, da vindkraftproduksjonen er ventet rundt normalen og temperaturene er ventet over normalen (rundt 0,5 grader over normal temperatur i Norden). Høyere temperaturer og mer vind vil gi noe begrenset eksportmulighet på Nordlink-kabelen mellom Sør-Norge (NO2) og Tyskland. Dette kan resultere i noe lavere pris enn ventet i neste uke. 

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 3,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 10. januar en fyllingsgrad på 78,5 prosent. Det er 11,2 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett på 67,3 prosentpoeng. Dette tilsvarer 9,4 TWh over normalen i Norge og 12,6 TWh mer vann i magasinene enn i fjor på samme uke. I Sverige er tilsvarende overskudd på 3,1 TWh sammenlignet med normalen og det er 4,1 TWh mer vann i magasinene i år sammenlignet med samme uke i fjor. I sum i Norge og Sverige er det 16,7 TWh mer vann i magasinene i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Kraftproduksjon

Det ble i løpet av uke 1 produsert 4,0 TWh med vannkraft i Norge som er en tangering av den forrige rekorden som ble satt i januar 2016. Med så høy produksjon vil fyllingsgraden i vannmagasinene reduseres raskt. Lite vind, lavt tilsig i elvene og høyt forbruk grunnet de lave temperaturene gir høye spotpriser og høy vannkraftproduksjon fra vannmagasinene.

Det siste langtidsvarselet som ble publisert den 14. januar for de kommende 6 ukene fra organisasjonen ECMWF i Reading viser fremdeles både kaldt og tørt vær. Det er ventet temperaturer godt under normalen hele måneden, hvor de laveste temperaturene er ventet i starten av måneden med temperaturer rundt 4 grader under normalen. 

Fremover

Fremtidsprisene for kraft har falt denne uken som i hovedsak skyldes noe høyere temperaturer og mer vind på kontinentet som resulterer i mindre krafteksport fra Norden. Som nevnt ser vi samme tendens i Norden, med noe høyere temperaturer og noe mer vind. Kontrakten for andre kvartal (april-juni) omsettes i dag for rundt 28,5 øre/kWh, som er rundt 1 øre/kWh lavere sammenlignet med forrige fredag. Årskontrakten for år 2022 omsettes for 27 øre/kWh, rundt 2,5 øre lavere sammenlignet med fredag i forrige uke. Noe økende salgsaktivitet på de lengre kontraktene samt et fallende tysk terminmarked grunnet lavere fossile brenselspriser og CO2-kvotepriser presser prisene ned på disse kontraktene.

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]