15.01.2021

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge. Dette estimatet er usikkert, da vindkraftproduksjonen er ventet rundt normalen og temperaturene er ventet over normalen (rundt 0,5 grader over normal temperatur i Norden). Høyere temperaturer og mer vind vil gi noe begrenset eksportmulighet på Nordlink-kabelen mellom Sør-Norge (NO2) og Tyskland. Dette kan resultere i noe lavere pris enn ventet i neste uke. 

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 3,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 10. januar en fyllingsgrad på 78,5 prosent. Det er 11,2 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett på 67,3 prosentpoeng. Dette tilsvarer 9,4 TWh over normalen i Norge og 12,6 TWh mer vann i magasinene enn i fjor på samme uke. I Sverige er tilsvarende overskudd på 3,1 TWh sammenlignet med normalen og det er 4,1 TWh mer vann i magasinene i år sammenlignet med samme uke i fjor. I sum i Norge og Sverige er det 16,7 TWh mer vann i magasinene i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Kraftproduksjon

Det ble i løpet av uke 1 produsert 4,0 TWh med vannkraft i Norge som er en tangering av den forrige rekorden som ble satt i januar 2016. Med så høy produksjon vil fyllingsgraden i vannmagasinene reduseres raskt. Lite vind, lavt tilsig i elvene og høyt forbruk grunnet de lave temperaturene gir høye spotpriser og høy vannkraftproduksjon fra vannmagasinene.

Det siste langtidsvarselet som ble publisert den 14. januar for de kommende 6 ukene fra organisasjonen ECMWF i Reading viser fremdeles både kaldt og tørt vær. Det er ventet temperaturer godt under normalen hele måneden, hvor de laveste temperaturene er ventet i starten av måneden med temperaturer rundt 4 grader under normalen. 

Fremover

Fremtidsprisene for kraft har falt denne uken som i hovedsak skyldes noe høyere temperaturer og mer vind på kontinentet som resulterer i mindre krafteksport fra Norden. Som nevnt ser vi samme tendens i Norden, med noe høyere temperaturer og noe mer vind. Kontrakten for andre kvartal (april-juni) omsettes i dag for rundt 28,5 øre/kWh, som er rundt 1 øre/kWh lavere sammenlignet med forrige fredag. Årskontrakten for år 2022 omsettes for 27 øre/kWh, rundt 2,5 øre lavere sammenlignet med fredag i forrige uke. Noe økende salgsaktivitet på de lengre kontraktene samt et fallende tysk terminmarked grunnet lavere fossile brenselspriser og CO2-kvotepriser presser prisene ned på disse kontraktene.

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]