03.06.2020

Markedskommentar uke 22 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 9,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 2,7 øre/kWh. Neste uke ventes rundt denne ukens pris. Det er de tre prisområdene i Sør-Norge; NO5 (Bergensområdet), NO2 (Sørlandet) og NO1 (Østlandet) som har lavest pris. Både NO5 og NO2 er overskuddsområder og eksporterer stort sett kraft til andre områder. Det ligger fremdeles mye snø i fjellet i disse områdene som vil gi rikelig med tilsig til magasinene gjennom sommeren. Slik terminmarkedet ser ut nå må vi nærmere november før spotprisen igjen beveger seg over 20 øre/kWh.

Kommende helg blir svært varm hvor det er ventet opp mot 30 grader flere steder i Norge. Det ligger et høytrykk over Sør-Norge som drar med seg varmluft fra sydligere breddegrader. Høytrykket gir samtidig lite vind og høy fordamping som vil redusere flomfaren på kort sikt. Dog ser det ut til å bli mer lavtrykk neste helg med nedbør over normalen som igjen vil kunne øke flomfaren. Temperaturene ser ut til å holde seg på eller over normalen de kommende 14 dagene som vil gi høyt tilsig og fremdeles svært lave spotpriser.

Denne uken har det vært redusert kapasitet på overføringskablene til Danmark og Nederland. Ved arbeid på Skagerak 4 falt Skagerak 1, 2 og 3 ut og kuttet hele overføringskapasiteten til Danmark i noen timer på mandag. Skagerak 1, 2 og 3 er tilbake så overføringskapasiteten er på rundt 1 000 MW av totalt 1 700 MW til Danmark. Også kabelen mot Nederland (NorNed) har vært ute av drift deler av denne uken, men har vært i stabil drift siden torsdag ettermiddag.

CO2-kvoteprisen har hatt en stigende trend siden bunnen 18. mars da kvotene ble omsatt for 15,3 EUR/MWh. Denne uken har CO2-kvoteprisen beveget seg sidevegs og omsettes fredag ettermiddag for 21,5 EUR/MWh. CO2-kvoteprisen har steget i takt med verdens børser som har kommet seg godt opp fra bunnen i midten av mars. Utviklingen på disse kvotene er spesielt viktig for kraftprisen i Europa hvor en betydelig del av kraftproduksjonen kommer fra gass og kull. Prisnivået på disse kvotene er avgjørende for kraftprisen i Norden når den hydrologiske balansen er mer på normale nivåer. 

De fundamentale kjøperne av CO2-kvotene er bedrifter i EU/EØS, slik sett kan kvotene være en indikator på hvordan det går med industrien i Europa. Under finanskrisen i 2008/09 var det industribedrifter som opplevde den bratteste nedturen, dette til forskjell fra koronakrisen hvor tjenesteytende sektor er hardest rammet. Nå som flere land letter på restriksjonen blir det spennende å følge spredningen av viruset og hvilke eventuelle tiltak som settes i verk. Forholdet mellom USA og Kina har forverret seg etter at Kina vedtok nye lover som sikrer de økt makt over Hongkong. Dette kan igjen føre til en oppblomstring av handelskrigen som ikke bra for verdensøkonomien, som allerede er kraftig svekket som en følge av koronaviruset. Det er dog ikke uvanlig at retorikken fra en amerikansk president skjerpes i et valgår.

 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]