06.07.2020

Markedskommentar uke 27 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 1,3 øre/kWh. Neste uke ventes rundt denne ukens pris. Juni måned som vi akkurat har lagt bak oss ble den måneden med lavest strømpris for Sør-Norge noensinne. Strømprisen for Østlandet i prisområde NO1 ble 1,6 øre/kWh. Til sammenligning ble prisen i juni i fjor 29,3 øre/kWh.

Juni måned ble både meget varm og nedbørsfattig. Ifølge Meteorologisk institutt ble det satt hele 36 varmerekord i Norge og måneden ble i sum 3,2 grader varmere enn normalt. Dermed ble måneden den nest varmeste junimåneden som er registrert siden år 1900, ifølge samme institutt. Månedsnedbøren ble rundt 20 prosent lavere enn normalt for Norges del.

Strømprisene i Norge fortsetter å holde seg svært lave som henger sammen med den svært positive hydrologiske balansen med store overskudd i vann- og snømagasinene. I tillegg er det begrenset overføringskapasitet fra Sørlandet (NO2) mot både Danmark og Nederland og fra Østlandet (NO1) mot Sør-Sverige (SE3). Det er Sørlandet (NO2) som har størst produksjonskapasitet og mye av det hydrologiske overskuddet ligger i dette området. Med reduserte overføringskapasitet tar det enda lenger tid å kjøre ut dette overskuddet siden eksportmulighetene og dermed etterspørselen er mye lavere enn normalt. Dette vil alt annet likt bidra til at de lave norske strømprisene vil fortsette i en lenger periode. Slik markedet er priset for øyeblikket må vi inn i desember før de norske strømprisene bikker over 20 øre/kWh igjen.

Langtidsvarselet for de kommende 6 ukene antyder både kaldt og vått vær fremover. Prognosert nedbør for børsområdet (Norge, Sverige & Finland) er 40 TWh med tilsigsnedbør noe som er hele 17 TWh mer enn normalt. Langtidsvarselet antyder også lavere temperaturer enn normalt for hele perioden. Som tidligere nevnt er det stor usikkerhet i disse langtidsprognosene i sommerhalvåret.

Av installert effekt av kjernekraft ligger produksjonen på rundt 8,6 GW av totalt 10,5 GW installert effekt i vårt børsområde. Ringhals 4 går ut til revisjon på søndag. Forventet kjernekraftproduksjon i juli er i overkant av 8 GW, men vil stige mot slutten av måneden når Ringhals 3 kommer tilbake i produksjon.

CO2-kvotene har steget betydelig denne uken og omsettes fredag ettermiddag for rundt 27,6 EUR/MWh. Det er nesten 3 euro høyere enn forrige fredag. Gitt de fundamentale forholdene er det merkelig at CO2-kvotene skal være så høyt priset og at kjøpsinteressen skal være så høy. Koronarestriksjonen har gitt både lavere kraftforbruk, men også lavere industriproduksjon som alt annet likt burde gi langt lavere etterspørsel etter CO2-kvoter. En mulig forklaring til den sterke prisutviklingen kan være kjøpere i ESG-fond (bærekraftige fond) som kjøper disse kvotene som en del av sin portefølje. Aksjemarkedene har steget betydelig siden slutten av mars og det kan tenkes at en del av kjøperne er forvalterne i disse fondene.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Norge en miniputt innen havvind

Mengden havvind i verden økte med 6 GW i 2019, og ytterligere 6,6 GW vil komme på plass i 2020. Totalt antar man over 200 GW vil være på plass innen 2030. Norge er knapt nevnt i en global rapport.

Mens man i Norge prater om at man skal ta en lederrolle i flytende havvind, så bygger resten av verden.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2020

Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,3 øre/kWh. De lave kraftprisene ser ut til å vare til utpå høsten.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer

Gudbrandsdal Energi får ny eier

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS sine eiere har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?