13.07.2020

Markedskommentar uke 28 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 1,5 øre/kWh. Neste uke ventes rundt denne ukens pris. På mandag i time 5 (04:00-04:59) var det for første gang negativ pris i Sør-Norge inkludert Østlandet og prisområde NO1. I denne timen var prisen -0,1 øre/kWh som betyr at produsentene må betale for å produsere strøm denne timen. En kombinasjon av mye vind i Danmark og lite forbruk resulterte i negativ pris.

Langtidsvarselet for de kommende seks ukene er ikke spesielt lystig lesing for de som er glad i sol og høye temperaturer. Prognosert nedbør for de kommende seks ukene for børsområdet (Norge, Sverige & Finland) er 36 TWh med tilsigsnedbør noe som er hele 12 TWh mer enn normalt. Langtidsvarselet antyder også lavere temperaturer enn normalt for hele perioden. Som tidligere nevnt er det stor usikkerhet i disse langtidsprognosene i sommerhalvåret.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann og snø i magasinene samt grunnvann er denne uka rundt 20 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. I prognosen ligger det inne at denne balansen vil holde seg med dette overskuddet ut juli måned.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 27 (5.7) på 78,2 prosent, opp 3,9 prosentpoeng fra uke 26. Det er 7,5 prosentpoeng over normalen. Det er fremdeles rundt 10 TWh i snømagasinene så det er ventet at fyllingsgraden vil nå rundt 95 prosent i slutten av august. Nedbørsmengdene og høstværet vil være svært avgjørende for kraftprisene med et slikt hydrologisk overskudd. Får langtidsvarselet rett får vi svært lave priser også i høst.

Av installert effekt av kjernekraft ligger produksjonen på rundt 8,2 GW av totalt 10,5 GW installert effekt i vårt børsområde. Ringhals 4 (1130 MW, SE) er ute til revisjon til 31/8. Ringhals 3 (1063 MW, SE) er ute til revisjon og forventet oppstart er 24/7. Da vil produksjonen i børsområdet øke til rundt 9,2 GW ut resten av juli. 1. august går Oskarshamn 3 (1400 MW, SE) ut til revisjon (forventet tilbake 26/10) og 2. august går Loviisa 2 (500 MW) i Finland ut til revisjon (forventet tilbake 27/8). I tillegg går Forsmark 3 (1167 MW, SE) ut til revisjon 16/8 og er ute til 13/9. Det vil gjøre at produksjonen i starten av august vil ligge på rundt 7,3 GW før den går ytterligere ned med rundt 1,2 GW i midten av august. Isolert sett vil mindre kjernekraft gi økt systempris siden tilbudet av kraft blir mindre i vårt børsområde. Dog tilsier det hydrologiske overskuddet at prisene ikke vil stige veldig mye da det er mye vannressurser å ta av.

Neste ukerapport kommer fredag 7. august.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]