29.01.2020

Markedskommentar uke 3 2020

Langtidsvarslene for de kommende seks ukene er på linje med langtidsvarslene vi har sett de siste ukene, som innebærer mildt og vått vær i ukene fremover. Det er ikke tegn til høytrykksoppbygging i våre områder og uten dette vil lavtrykkene fra sørvest dominere værbildet fremover. Lavtrykks preget vær som vi har hatt og som også kommer til å dominere værbildet de kommende to ukene gir høy vindkraftproduksjon, høyt tilsig og høye temperaturer og resulterer i lave spotpriser. Vi har sett en del varsel som har vist på omslag til kaldt vær, men den våte og varme værtrenden ser ekstremt sterk ut.Månedsprognosen fra Reading (ECMWF) har fortsatt NAO+ vær. 16 TWh mer enn normalt og 2,2 grader varmere enn normalt.

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 27,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 24,4 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig og høye temperaturer. Neste uke prises til rundt 23 øre/kWh, da værbildet også neste uke blir preget av mye vind, nedbør og høye temperaturer.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 2 på 64 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra uke 1. Normal fyllingsgrad samlet for hele Norge er 65,6 prosent basert på data fra de siste tjue år. I Sverige er fyllingsgraden 61,1 prosent, 1,8 prosent over normal fyllingsgrad. Magasinkapasiteten i Sverige utgjør om lag 40 prosent av kapasiteten i Norge.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken rundt 9 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Med de ventede nedbørsmengdene så vil energibalansen ifølge prognosene nå 15 TWh over normalen i slutten av uke 6.

Fremtidsmarkedet har fortsatt å falle denne uken hvor spesielt de nærmeste kontraktene har svekket seg mye. Kontrakten for februar har falt 2,6 øre til 27,4 øre/kWh, kontrakten for Q2-20 (april, mai og juni) har falt 2,7 øre til 23,1 øre/kWh, mens årskontrakten for 2021 har falt 1,6 øre til 31,3 øre/kWh.

Mye vind i løpet av årets andre uke har gitt høyere import enn eksport til Norge. Kraftimporten til Norge ble 29 GWh høyere enn eksporten i løpet av uke 2. Mye vind i Norden gir som regel import til Norge da våre naboland Sverige og Danmark har betydelig mer vindkraft sammenlignet med Norge.

De nordiske kraftmarkedet kjennetegnes av steinhard konkurranse mellom produsenter for å få kjørt ut vann. Den hydrologiske balansen har bedret seg med rundt 20 TWh i løpet av januar måned og vi har frikoblet oss fra prisene på kontinentet. Fortsetter denne værtrenden hvilket det meste tyder på kan vi få svært lave priser framover. Sommerpriser ned mot 10 øre er fullt mulig. 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]