07.09.2020

Markedskommentar uke 36 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 7,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 17 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed steget markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 16 øre/kWh.  

Sist uke har vi sett en kaldere værtype og tørrere vær enn normalt. En naturlig følge av dette er økt forbruk, økt produksjon og prisoppgang. NVE melder om en magasinfyllingsgrad på 91,2% som er 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for denne uken.  Høyere forbruk og en redusert hydrologisk balanse øker prisene og vi ser utslag i spotprisen på kraft samt i terminmarkedet. Norge har fortsatt lave priser sammenlignet med våre europeiske naboland takket være enkel tilgang på vannkraft. I tilfelle en nedbørsrik høst vil vi kunne se et nytt kjørepress fra vannkraftprodusentene, som kan presse prisene ned igjen. Dreier vi blikket mot de langsiktige værprognosene så antyder de et lavtrykkspreget vær med tilhørende sannsynlighet for nedbør. Siste værvarsel indikerer over normalt med nedbør og vind de neste to ukene.

I terminmarkedet for kraft har kontraktene steget i pris siste uken. Markedet priser i dag oktober og Q4 til hhv. 24,2 øre/kWh og 27,5 øre/kWh. Årskontrakten for 2021 handles i dag for 27 øre/kWh

Snittemperaturen i Oslo har denne uken ligget på 12,8 grader, som er 2 grader kaldere enn forrige ukes 14,9 grader i gjennomsnittstemperatur. Vi venter nå en gradvis kaldere luftmasse som vil prege Skandinavia med temperaturer rundt 12 grader de kommende 2 uker.  

CO2-kvoteprisen har flere ganger de siste ukene testet motstandsnivået på 30 euro/tonn og er sist omsatt på 28,6 euro/tonn. 

Av installert kjernekraft er i dag rundt 58 prosent i drift tilsvarende ca. 6 100 MW.  Ringhals 4 (1103 MW) er tilbake i full drift etter service og vil nå full operativ drift førstkommende søndag.

Den norske kronen har gjennom sommeren styrket seg siden bunnotering mot euro på 13,5. Kursen på euro er i skrivende stund på rundt 10,56. Handel av strøm foregår i euro og en styrket norsk krone vil gjøre strømmen billigere for forbrukerne.  

Priser oppgitt uten mva. og elsertifikater. Priser oppgitt uten påslag fra kraftleverandør.


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]