14.09.2020

Markedskommentar uke 37 2020

Etter noen dager med kraftig prisøkning har nå spotprisen for Østlandet i prisområde NO1 stabilisert seg rundt 12 øre/kWh. Forrige uke ble levert på 16,6 øre/kWh som er over dobbelt så høyt som uken før. Ser en til markedet vil prisene øke i takt med økt forbruk og nærme seg 20 øre/kWh i slutten av september. Det er fremdeles store prisforskjeller mellom Norge og våre naboland der Sverige og Danmark må leve med priser rundt det dobbelte av det vi betaler i Norge.

Ifølge NVEs statistikk for vannmagasiner i Norge falt fyllingsgraden med 0,5 prosentpoeng i løpet uke 36. Det er 8,8 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for denne uken. 

Hydrologisk balanse har styrket seg denne uken, men hvis en tar hensyn til dagens nedbørprognoser for de neste ukene vil energibalansen svekke seg uke for uke. Ved inngangen til oktober vil overskuddet være redusert til bare 6-8 TWh. Til sammenligning var overskuddet på hele 30 TWh i februar og mars. Denne svekkelsen borger for en gradvis prisoppgang som reflekteres i dagens fremtidspriser på kraftbørsen Nasdaq.

Kontrakten for levering i oktober omsettes i dag til rundt 24 øre/kWh i prisområdet som gjelder for Østlandet. Januar og februar kontraktene er priset mellom 33 og 34 øre/kWh. 

CO2-kvoteprisen holder seg i området mellom 27 og 28 €/t og er marginalt høyere enn for en uke siden. Det blir spennende å følge med hva EU bestemmer seg for av klimakutt når parlamentet skal stemme for ny klimalov. 

EU parlamentets miljøkomite ENVI ble i går enige om å stille seg bak et krav på 60% reduksjon i forhold til utslippene i 1990. Hvis denne forholdvis kraftige reduksjonen blir en realitet vil det mest sannsynlig presse opp CO2-kvoteprisen som igjen vil påvirke kraftprisene i Norge. Avstemmingen vil foregå i perioden 5.-8. oktober, så det blir nok en del spekulasjoner i tiden fremover som kan gjøre at prisene for CO2-kvote vil variere mer enn vanlig.

Kjernekraftverkene kjører i dag på rundt 59 prosent av full kapasitet som tilsvarer 6232 MW.  Ringhals 4 (1103 MW) som startet opp tidligere i uken, stoppet opp på onsdag på grunn av teknisk feil og vil ikke være i drift igjen før tidligst mandag.

Elsertifikatprisene har falt enda et hakk denne uken, og var sist omsatt på rundt 0,7 øre/kWh.

Priser oppgitt uten mva. og elsertifikater. Priser oppgitt uten påslag fra kraftleverandør. 


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]