29.01.2021

Markedskommentar uke 4 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 41,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 60 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken ser ut å få veldig lite med vind og lave temperaturer (rundt 6 grader under normal temperatur i Norden). I enkelte timer i neste uke med svært høyt forventet forbruk kan prisene til og med bli høyere enn timesprisene i Tyskland. Prisen på disse timene kan bli ekstremt høyt, noe som vil kunne gi en høyere ukespris enn hva prognosene viser. Vannverdiene har denne uken økt med rundt 10 øre/kWh noe som var klart mer enn ventet.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 2,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 24. januar en fyllingsgrad på 71,6 prosent. Det er 8,8 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett på 62,8 prosentpoeng.  Dette tilsvarer 7,6 TWh over normalen i Norge og 7,7 TWh mer vann i magasinene enn i samme uke i fjor. I Sverige er tilsvarende overskudd på 2,5 TWh over normalen. Vannmagasinene er altså fortsatt 10,2 TWh over normalen for Sverige og Norge i sum. Ved utgangen av uke 3 er snømagasinene nær normalen for Norge og Sverige i sum. 

Det siste månedsvarselet fra ECMWF i Reading viser fortsatt kaldt og tørt vær for resten av vinteren. Februar ser kaldere ut enn normalt hele måneden, med rundt 6 grader under normalen i starten og rundt 2 grader under normalen ved utgangen av måneden.

Prisene fremover

Fremtidsprisene for kraft har økt denne uken som i hovedsak skyldes prognoser med lave temperaturer og lite vind i både Norden og på kontinentet. Lite vind på kontinentet gir rom for mer eksport fra Norden. Denne værtypen ser ut også til å bli værende i hele februar. Kontrakten for andre kvartal (april-juni) er opp rundt 3 øre/kWh sammenlignet med fredag i forrige uke (33,5 øre/kWh). Årskontrakten for år 2022 er 1,4 øre høyere enn fredag i forrige uke (27,8 øre/kWh). 

I dag (fredag) avholdes årets første fase 4 auksjon i CO2-kvotemarkedet. Den første auksjonen (Tyskland) er på 2,65 millioner CO2-kvoter. Normalt starter auksjonene i begynnelsen av januar, men årets auksjoner ble utsatt. Neste ukes totale auksjonsvolum er på 15,1 millioner CO2-kvoter. Hvordan dette økte tilbudet av CO2-kvoter påvirker markedet blir meget interessant å se og kommer til å påvirke prisutviklingen framover sammen med utviklingen av været på kontinentet. 

(Priser oppgitt eks. mva.)

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]