27.11.2020

Markedskommentar uke 48 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 12 øre/kWh for Sør-Norge. 

Usikkerhet

Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Mer vind, mer kjernekraft (Ringhals 4 og Oskarshamn 3) gir mulig nedside på spotprisen, men høyere vannverdier og islegging i Lule elv i Sverige taler for oppside for spotprisen. Produsentene i Sør-Norge har i inneværende uke økt verdien på vannet med rundt 3 øre sammenlignet med forrige uke. Med rekordhøy fyllingsgrad så er den videre oppjusteringen av vannverdier svært usikker. Heller værvarselet på mandag mot mer mildt, vått og vindfullt vær fremover så blir det en helt annen utvikling.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte med 1,8 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 22. november en fyllingsgrad på 95,7 prosent. Det er 15,9 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er 5,7 prosentpoeng høyere enn det høyeste fyllingsnivået målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene. Fyllingsgraden på Østlandet (NO1) er på 99,6 prosentpoeng, 4,7 prosent over tidligere maksimum.

Produksjonsrekord

I forrige uke ble det satt ny produksjonsrekord for vindkraften i Norden, da hele 2,11 TWh ble produsert i løpet av uken som tilsvarer en produksjon på 12 590 MW i gjennomsnitt. Resultatet av mye vind, høye temperaturer og rekordfulle magasiner ga en av årets laveste ukepriser. Dette er meget spesielt med tanke på at vi befinner oss i slutten av november. 2020 har overrasket på mange måter, også i kraftmarkedet.

Prosessen knyttet til nytt utslippsmål for EU i 2030 går videre. Regjeringssjefene i EU skulle møtes i desember for å avgjøre endelig utslippsmål for EU. Dette møte kommer til å gå som planlagt, men uenigheter i en mengde andre spørsmål gjør at spørsmålet knyttet til utslippsmålet ikke kommer til å bli endelig bestemt. Den siste CO2-kvoteauksjonen i år er den 14. desember og neste auksjon vil da ikke bli før i februar. Dette innebær mindre tilbud og støtter oppunder en høyere pris på CO2-kvotene.

Kaldt vær med lite vind på kontinentet har løftet prisene den siste tiden sammen med positive vaksinenyheter og at prosessen rundt presidentskiftet i USA ser ut til å bli roligere. Tildelning til europeisk industri av CO2-kvoter ser ut til å bli forsinket fra februar til andre kvartal i 2021 som var enda en prisdrivende melding som kom denne uken. 

Fremtidsprisene

Kontrakten for desember har løftet seg fra 6,5 til 17 øre/kWh, kontrakten for første kvartal har økt fra 12,5 til 21 øre/kWh og årskontrakten for 2021 har økt fra 12,5 til 19 øre/kWh. Dette skyldes mindre nedbør, kaldere temperaturer og mindre vind enn hva markedet forventet forrige fredag. Kraftig oppgang på gass, kull og tyske kraftpriser har også bidratt. 

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi / Eidsiva Energi

De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]