05.02.2021

Markedskommentar uke 5 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 57,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 64 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 72 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken ser ut å få veldig lite med vind og veldig lave temperaturer (rundt 8 grader under normal temperatur i Norden). I NO1 kan vi se temperaturer ned mot -35 grader og temperaturer rundt -15 i kystområdene. Gjennomsnittlig temperaturer i NO1 er ventet rundt 10-11 grader under normalen. Nok en uke der risikoen for spotprisene er på oppsiden. For å trygge effektbalansen har man i Sør-Sverige satt oljekondenskraftverket Karlshamn i produksjon for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Kommende fredag kommer kjernekraftverket Forsmark 2 i Sverige til å måtte senke effekten med 370 MW for en planlagt reaktortest som vil stramme til effektbalansen ytterligere. 

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 4,0 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 31. januar en fyllingsgrad på 67,2 prosent. Det er 7,5 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett på 59,7 prosentpoeng.  Dette tilsvarer 6,5 TWh over normalen i Norge og 4,4 TWh mer vann i magasinene enn i samme uke i fjor. I Sverige er tilsvarende overskudd på 2,1 TWh over normalen. Vannmagasinene er altså fortsatt 8,6 TWh over normalen for Sverige og Norge i sum. Ved utgangen av uke 4 er snømagasinene rundt 3,5 TWh under normalen for Norge og Sverige i sum. Det er stor spredning mellom de ulike estimatene for snømagasinene, hvor enkelte analyser viser et overskudd i snømagasinene. For kraftmarkedet er det den snøen som ligger i nedbørsfeltene i de områdene med store vannmagasiner og store vannkraftverk som har mest betydning for kraftmarkedet. Snø som smelter og renner rett i havet har ingen betydning for vannkraftproduksjonen og kraftmarkedet. Av nevnte årsak vil det være usikkerhet knyttet til vannkraftpotensialet for snøen i fjellet. 

Prisene fremover

Det siste månedsvarselet fra ECMWF i Reading viser fortsatt kaldt og tørt vær for resten av vinteren. Februar ser kaldere ut enn normalt hele måneden, med rundt 10-12 grader under normalen i starten og rundt 1 grad under normalen ved utgangen av måneden.

Kontrakten for andre kvartal (april-juni) er ned rundt 1,2 øre/kWh sammenlignet med fredag i forrige uke (32 øre/kWh). Årskontrakten for år 2022 er 0,4 øre høyere enn fredag i forrige uke (28,2 øre/kWh). De lengre kontraktene har steget forsiktig på stigende tyske terminpriser grunnet kraftig økning i CO2-kvoteprisen. 

I CO2-kvotemarkedet er første fase 4 auksjon overstått. Disse auksjonene har fått stor effekt på markedet. Markedet har steget bratt de dagene der auksjonsprisen har overgått markedsprisen. I den polske auksjonen på onsdag ble prisen mer enn 1 euro høyere enn markedsprisen. Torsdagens auksjon ble 0,7 euro under markedsprisen og dette ga fall i markedsprisen. Det har også kommet uttalelser fra flere spekulative hedgefond med veldig høye prisestimat på hvor de tror CO2-kvoteprisen skal. CO2-kvotene har også blitt en del av « de karbonnøytrale råvareindeksene» som bankene tilbyr. Dette har økt etterspørselen etter CO2-kvoter. Verdt å huske på at CO2-kvotemarkedet er et politisk styrt marked der rammeverket kan endres avhengig av prisnivået og effektene dette har for industrien og økonomien i EU. 

(Priser oppgitt eks. mva.)

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]