11.12.2020

Markedskommentar uke 50 2020

Spotprisene har kommet betydelig opp fra midten av november da spotprisen var helt nede i 1-2 øre/kWh. Vannverdiene i Sør-Norge er kraftig oppjustert de siste ukene og det er disse som er styrende for spotprisen i Sør-Norge og da også områdeprisen på Østlandet i NO1. Foreløpig ser vannverdiene ut til å ha stabilisert seg rundt 24-25 øre/kWh. Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) denne uken ser ut til å bli rundt 27 øre/kWh. Kommende uke ser spotprisen ut til å bli rundt 20 øre/kWh da det er ventet noe høyere temperaturer og høyere vindkraftproduksjon.

Høyere dags- og timepriser

Denne uken har vi dog hatt betydelig høyere priser enkelte dager og spesielt i enkelte timer. Dette skyldes en kombinasjon av økt eksport ut av Norge til bla. Tyskland, lite vind, lav kjernekraftproduksjon og redusert overføringskapasitet mellom NO5 (Bergen) og NO1. Dette ga timespriser i enkelte timer opp mot 100 øre/kWh i NO1 både onsdag og torsdag denne uken. 

Ny overføringskabel mot Tyskland

Overføringskabelen mellom Tyskland og NO2 (Sørlandet) kom i drift på onsdag, dog med noe redusert kapasitet. Kabelen har en overføringskapasitet på 1 400 MW, men foreløpig gjelder bare 700 MW i begge retninger. Dette skyldes flaskehalser internt i det tyske kraftnettet og maks eksport fra Norge vil kun være mulig når det er lav vindkraftproduksjon i Tyskland.

Torsdag formiddag måtte det finske kjernekraftverket Olkiluoto 2 (890 MW) stoppe grunnet feil med vannrensingssystemet. Hendelsen ble definert som alvorlig og det undersøkes nå hva som var årsaken til feilen. Kjernekraftverket skal etter planen starte opp kl. 00:00 på søndag.

Torsdag kveld ble det enighet i EU om et mål om utslippsreduksjon av CO2 på minimum 55 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Dette var på linje med forventningene. CO2-kvotene handles fredag ettermiddag for rundt 30,5 EUR/tonn som er nær en toppnotering for CO2-kvotene.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin ble redusert med 2,4 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 6. desember en fyllingsgrad på 92,2 prosent. Det er 16,4 prosentpoeng høyere enn normalen basert på de siste 20 år og 23,7 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. På Østlandet i prisområde NO1 så er fyllingsgraden nå på 94,6 prosent. Ser vi over grensen til Sverige er fyllingsgraden der per 6. desember 87,1 prosent, 15,4 prosentpoeng høyere enn normalen. 

Fremtidsprisene for kraft har falt denne uken som i hovedsak skyldes en dreining mot litt mer lavtrykksdominert vær fremover. Kontrakten for januar omsettes for 22 øre/kWh rundt 2 øre lavere enn forrige fredag, mens kontrakten for årets første kvartal omsettes for 20,5 øre/kWh rundt 1,5 øre lavere enn forrige fredag. 

 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel Gudbrandsdal Energi

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]