21.12.2020

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken starter med mer vind enn normalt, høye temperaturer, men med en normalisering av været fram mot neste helg.

Det er også stor usikkerhet rundt kjernekraftverkene der planen er at all kjernekraft settes tilbake i normaldrift i løpet av uken. Denne input gir mulig nedside på spotprisen. Nordlink-kabelen fra NO2 til Tyskland kan gi motsatt priseffekt, men lavt forbruk og mer vind enn normalt kan medføre begrensning på eksporten så kan priseffekten av Nordlink blir relativt beskjeden. Produsentene i Sør-Norge har den siste uken hatt vannverdier på samme nivåer som i forrige uke.  

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 2,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 13. desember en fyllingsgrad på 89,3 prosent. Det er 15,8 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er 4,8 prosentpoeng høyere enn det høyeste fyllingsnivået målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene.  Dette motsvarer 13,8 TWh øver normalen i Norge, i Sverige er motsvarende overskudd på 4,3 TWh, noe som er det høyeste på 25 år. 

Prisene fremover?

Prognosene for vinterværet ser fortsatt noe mildere, våtere og mer vindfullt enn normalt. Det siste månedsvarslet som kom den 17. desember fra ECMWF i Reading (leverandør av værprognoser til samtlige statlige meteorologiske institutt i Europa slik som DNMI og SMHI) var enda mildere enn tidligere månedsvarsel. For januar 2021 er forventet temperaturgjennomsnitt rundt 0-1 grader over normalen og mer nedbør enn normalt. Dette er ikke like mildt som forrige januar som var 6,1 grader varmere enn normalt i Norge. Ved slutten av uke 53 ser det ut som vi kommer til å ha et hydrologisk overskudd på rundt 13 TWh. I fjor på samme tidspunkt hadde vi ett underskudd på rundt 4,4 TWh. Risikoen for en ny vinter med veldig lave priser er derfor betydelig.

Fremtidsprisene for kraft har falt denne uken som i hovedsak skyldes høyere temperaturer i prognosene fremover på de korte kontraktene og mye prissikring fra produsenter på kontraktene lengre ut på kurven. Prisforventningene har falt mest for årskontrakten. Forventet pris før Q1 er rundt 20 øre/kWh, ned 0,7 øre. Forventet pris for år 2021 er rundt 17,4 øre/kWh, 1,4 øre lavere enn forrige fredag. Årskontrakten for år 2022 er 2 øre lavere enn forrige fredag og omsettes nå for 21,4 øre/kWh. 

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]