21.12.2020

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken starter med mer vind enn normalt, høye temperaturer, men med en normalisering av været fram mot neste helg.

Det er også stor usikkerhet rundt kjernekraftverkene der planen er at all kjernekraft settes tilbake i normaldrift i løpet av uken. Denne input gir mulig nedside på spotprisen. Nordlink-kabelen fra NO2 til Tyskland kan gi motsatt priseffekt, men lavt forbruk og mer vind enn normalt kan medføre begrensning på eksporten så kan priseffekten av Nordlink blir relativt beskjeden. Produsentene i Sør-Norge har den siste uken hatt vannverdier på samme nivåer som i forrige uke.  

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 2,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 13. desember en fyllingsgrad på 89,3 prosent. Det er 15,8 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er 4,8 prosentpoeng høyere enn det høyeste fyllingsnivået målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene.  Dette motsvarer 13,8 TWh øver normalen i Norge, i Sverige er motsvarende overskudd på 4,3 TWh, noe som er det høyeste på 25 år. 

Prisene fremover?

Prognosene for vinterværet ser fortsatt noe mildere, våtere og mer vindfullt enn normalt. Det siste månedsvarslet som kom den 17. desember fra ECMWF i Reading (leverandør av værprognoser til samtlige statlige meteorologiske institutt i Europa slik som DNMI og SMHI) var enda mildere enn tidligere månedsvarsel. For januar 2021 er forventet temperaturgjennomsnitt rundt 0-1 grader over normalen og mer nedbør enn normalt. Dette er ikke like mildt som forrige januar som var 6,1 grader varmere enn normalt i Norge. Ved slutten av uke 53 ser det ut som vi kommer til å ha et hydrologisk overskudd på rundt 13 TWh. I fjor på samme tidspunkt hadde vi ett underskudd på rundt 4,4 TWh. Risikoen for en ny vinter med veldig lave priser er derfor betydelig.

Fremtidsprisene for kraft har falt denne uken som i hovedsak skyldes høyere temperaturer i prognosene fremover på de korte kontraktene og mye prissikring fra produsenter på kontraktene lengre ut på kurven. Prisforventningene har falt mest for årskontrakten. Forventet pris før Q1 er rundt 20 øre/kWh, ned 0,7 øre. Forventet pris for år 2021 er rundt 17,4 øre/kWh, 1,4 øre lavere enn forrige fredag. Årskontrakten for år 2022 er 2 øre lavere enn forrige fredag og omsettes nå for 21,4 øre/kWh. 

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]