21.12.2020

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken starter med mer vind enn normalt, høye temperaturer, men med en normalisering av været fram mot neste helg.

Det er også stor usikkerhet rundt kjernekraftverkene der planen er at all kjernekraft settes tilbake i normaldrift i løpet av uken. Denne input gir mulig nedside på spotprisen. Nordlink-kabelen fra NO2 til Tyskland kan gi motsatt priseffekt, men lavt forbruk og mer vind enn normalt kan medføre begrensning på eksporten så kan priseffekten av Nordlink blir relativt beskjeden. Produsentene i Sør-Norge har den siste uken hatt vannverdier på samme nivåer som i forrige uke.  

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 2,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 13. desember en fyllingsgrad på 89,3 prosent. Det er 15,8 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er 4,8 prosentpoeng høyere enn det høyeste fyllingsnivået målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene.  Dette motsvarer 13,8 TWh øver normalen i Norge, i Sverige er motsvarende overskudd på 4,3 TWh, noe som er det høyeste på 25 år. 

Prisene fremover?

Prognosene for vinterværet ser fortsatt noe mildere, våtere og mer vindfullt enn normalt. Det siste månedsvarslet som kom den 17. desember fra ECMWF i Reading (leverandør av værprognoser til samtlige statlige meteorologiske institutt i Europa slik som DNMI og SMHI) var enda mildere enn tidligere månedsvarsel. For januar 2021 er forventet temperaturgjennomsnitt rundt 0-1 grader over normalen og mer nedbør enn normalt. Dette er ikke like mildt som forrige januar som var 6,1 grader varmere enn normalt i Norge. Ved slutten av uke 53 ser det ut som vi kommer til å ha et hydrologisk overskudd på rundt 13 TWh. I fjor på samme tidspunkt hadde vi ett underskudd på rundt 4,4 TWh. Risikoen for en ny vinter med veldig lave priser er derfor betydelig.

Fremtidsprisene for kraft har falt denne uken som i hovedsak skyldes høyere temperaturer i prognosene fremover på de korte kontraktene og mye prissikring fra produsenter på kontraktene lengre ut på kurven. Prisforventningene har falt mest for årskontrakten. Forventet pris før Q1 er rundt 20 øre/kWh, ned 0,7 øre. Forventet pris for år 2021 er rundt 17,4 øre/kWh, 1,4 øre lavere enn forrige fredag. Årskontrakten for år 2022 er 2 øre lavere enn forrige fredag og omsettes nå for 21,4 øre/kWh. 

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Markedskommentar uke 3 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 55,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Ekstremværet «Frank» har gitt mye vind og høyere temperaturer som har gitt mindre forbruk og økt produksjonskonkurranse blant kraftprodusentene. I neste uke er spotprisen ventet rundt 52 øre/kWh da det igjen blir lavere temperaturer og mindre vind.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2020

Resultatene av Norsk Kundebarometer 2020 ble presentert kl. 10 torsdag 14. mai. For 10. året på rad er det kundene til Gudbrandsdal Energi som viser seg å være de mest fornøyde strømkundene, med en score på hele 77 poeng. 9 av landets strømleverandører var med i undersøkelsen.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?