10.02.2020

Markedskommentar uke 6 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16,5 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjustert vannverdier. Neste uke prises til rundt 13 øre/kWh. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen. Det er fortsatt stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Ifølge NVE ligger det nå over 50 TWh med snø i fjellet i Norge og snømengden er ventet å øke de kommende ukene. Gjennomsnittlig snømengde i perioden 1999-2018 i fjellet i Norge er i underkant av 40 TWh ved utgangen av uke 6. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft.


Januar måned som vi har lagt bak oss går inn i historien som den våteste og den nest varmeste januarmåned som er registrert i en serie som går tilbake til år 1900. Månedstemperaturen for hele landet lå hele 6,1 ⁰C over normalen. Kun januar i 1989 har vært varmere, da månedstemperaturen lå 6,2 ⁰C over normalen. Månedsnedbøren i januar 2020 ble hele 95 prosent høyere enn normalt for måneden.


Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken rundt 19 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Med de ventede nedbørsmengdene så vil energibalansen ifølge prognosene nå mellom 23 og 24 TWh over normalen i slutten av uke 8. I løpet av de siste ti årene har energibalansen aldri hatt et større overskudd i starten av februar enn i år. Samtidig har det heller aldri vært så mye installert vindkraft som nå i de nordiske landene som gjør at prisene blir satt under ekstra press grunnet svært høyt tilbud av kraft.


Langtidsvarslene for de kommende seks ukene er på linje med langtidsvarslene vi har sett tidligere, som innebærer mildt, vått og vindfullt vær i ukene fremover. Prognostisert nedbørsmengde i denne perioden er 43 TWh, 16 TWh mer enn normalt for landene Norge, Sverige og Finland til sammen. Det er ikke tegn til høytrykksoppbygging i våre områder og uten dette vil lavtrykkene fra sørvest dominere værbildet fremover.


Fremtidsmarkedet for kraft i Norden har fortsatt å falle denne uken over hele kurven. Kontrakten for mars har falt rundt 3,5 øre til 14,5 øre/kWh, kontrakten for Q2-20 (april, mai og juni) har falt rundt 3 øre til 14 øre/kWh, mens årskontrakten for 2021 har falt rundt 0,5 øre til 26,5 øre/kWh. Juli måned prises til rundt 10-11 øre/kWh så det er langt ifra umulig at vi kan se ensifrede spotpriser i sommer.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]