10.02.2020

Markedskommentar uke 6 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16,5 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjustert vannverdier. Neste uke prises til rundt 13 øre/kWh. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen. Det er fortsatt stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Ifølge NVE ligger det nå over 50 TWh med snø i fjellet i Norge og snømengden er ventet å øke de kommende ukene. Gjennomsnittlig snømengde i perioden 1999-2018 i fjellet i Norge er i underkant av 40 TWh ved utgangen av uke 6. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft.


Januar måned som vi har lagt bak oss går inn i historien som den våteste og den nest varmeste januarmåned som er registrert i en serie som går tilbake til år 1900. Månedstemperaturen for hele landet lå hele 6,1 ⁰C over normalen. Kun januar i 1989 har vært varmere, da månedstemperaturen lå 6,2 ⁰C over normalen. Månedsnedbøren i januar 2020 ble hele 95 prosent høyere enn normalt for måneden.


Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken rundt 19 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Med de ventede nedbørsmengdene så vil energibalansen ifølge prognosene nå mellom 23 og 24 TWh over normalen i slutten av uke 8. I løpet av de siste ti årene har energibalansen aldri hatt et større overskudd i starten av februar enn i år. Samtidig har det heller aldri vært så mye installert vindkraft som nå i de nordiske landene som gjør at prisene blir satt under ekstra press grunnet svært høyt tilbud av kraft.


Langtidsvarslene for de kommende seks ukene er på linje med langtidsvarslene vi har sett tidligere, som innebærer mildt, vått og vindfullt vær i ukene fremover. Prognostisert nedbørsmengde i denne perioden er 43 TWh, 16 TWh mer enn normalt for landene Norge, Sverige og Finland til sammen. Det er ikke tegn til høytrykksoppbygging i våre områder og uten dette vil lavtrykkene fra sørvest dominere værbildet fremover.


Fremtidsmarkedet for kraft i Norden har fortsatt å falle denne uken over hele kurven. Kontrakten for mars har falt rundt 3,5 øre til 14,5 øre/kWh, kontrakten for Q2-20 (april, mai og juni) har falt rundt 3 øre til 14 øre/kWh, mens årskontrakten for 2021 har falt rundt 0,5 øre til 26,5 øre/kWh. Juli måned prises til rundt 10-11 øre/kWh så det er langt ifra umulig at vi kan se ensifrede spotpriser i sommer.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]