12.02.2021

Markedskommentar uke 6 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 63,7 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 71 øre/kWh. Svært lave temperaturer, lite vind og lavt tilsig har gitt svært høye priser også denne uken. Den dyreste timen for Østlandets del var i dag (fredag) mellom klokken 8 og 9 hvor timesprisen nådde hele 257 øre/kWh. I disse timene med høyest forbruk settes det inn oljekraftverk for å sikre nok effekt i strømnettet. I neste uke er spotprisen ventet rundt 55-56 øre/kWh for Østlandets del da det er ventet høyere temperaturer som vil gi noe lavere forbruk og lavere pristopper.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin ble redusert med 3,4 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 7. februar en fyllingsgrad på 63,6 prosent. Det er 6,9 prosentpoeng høyere enn normalen basert på de siste 20 år og 3,2 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. På Østlandet i prisområde NO1 så er fyllingsgraden nå på 53,9 prosent. I vårt naboland Sverige er fyllingsgraden der per 7. februar 59 prosent, 2,7 prosentpoeng høyere enn normalen. 

Overføringskabelen NorNed (723 MW) mellom Norge og Nederland som har vært ute av drift siden 18. januar kommer trolig tilbake i drift tidligere enn antatt. Det nederlandske nettselskapet Tennet har lokalisert feilen på kabelen på land, hvor man opprinnelige trodde feilen på kabelen lå ute i havet noe som ville gjøre reparasjonsarbeidet mer tidkrevende. Nå kommer trolig kabelen tilbake i drift før den 11. april som var den opprinnelige datoen. I gjennomsnitt er kraftprisene i Nederland høyere enn prisen i Norge som gjør at Norge primært eksporterer kraft på denne kabelen.

CO2-kvotene satte en ny toppnotering denne uken med en pris på 40,12 EUR/tonn. Det gir en oppgang på mer enn 7,4 euro tilsvarende 22 prosent så langt i år. CO2-kvotemarkedet er et politisk styrt marked med tilhørende politisk risiko for nye regler og retningslinjer. Torsdag kom det meldinger om at EU-kommisjonen vurderer å sette en øvre grense på hvor mange CO2-kvoter investorer kan eie. Som tidligere nevnt er det også en del spekulative investorer (grønne hedgefond) som opererer i dette markedet. Det er for disse ikke-fundamentale kjøperne av CO2-kvoter EU-kommisjonen vurderer å sette en øvre grense for hvor mange CO2-kvoter de kan eie. I utgangspunktet er CO2-kvotemarkedet et marked som skal regulere utslippet av COi EU, hvor det er EU/EØS-landene som er de fundamentale selgerne av CO2-kvoter og bedriftene i EU/EØS som er de fundamentale kjøperne.

Prisene frem i tid

Fremtidsprisene for kraft startet uken med en sterk oppgang da prognosene viste kaldt og tørt vær fremover. Gjennom uken har det gradvis blitt noe mildere og våtere vær i prognosene som har gjort at prisene har falt noe tilbake. Kontrakten for mars omsettes fredag ettermiddag for rundt 40 øre/kWh, rundt 0,5 øre høyere enn forrige fredag. Kontrakten for andre kvartal (april-juni) omsettes for 32,5 øre/kWh, rundt 1 øre høyere enn forrige fredag.

(Priser oppgitt eks. mva.)

 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel Gudbrandsdal Energi

Et kraftmarked i endring

Les mer

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 8 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 48,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 36 øre/kWh. Høye temperaturer, vind over normalen og økende tilsig har gitt betydelig lavere spotpriser og reduserte vannverdier.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]