24.02.2020

Markedskommentar uke 8 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,24 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 11,45 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh. 

Siste ukes storm: Dennis, har bidratt til å øke vindkraftproduksjonen fra et allerede høyt nivå til enda høyere. 1/3 av kraftproduksjonen i Norden ble produsert fra vindkraft forrige helg. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen fremover. I takt med høyere temperaturer er også målt forbruk lavere enn estimert, samt lavere forbruksutsikter også i ukene fremover. Det er fremdeles stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft. Tyskland opplevde nok en gang negative priser i helgen som var. 

Fyllingsgraden i Norske vannmagasin er per uke 7 på 56,7% som tilsvarer 5,9% poeng over median.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 45,6%For påfølgende uke er det estimert et tilsig på 1,4 TWh, tilsvarende 240 prosent av gjennomsnittet.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 28,2Twh. Vi opplever nå den høyeste hydrologiske balansen på 15 år som vil være prissettende i mange måneder fremover.

Den siste uken har Norges kraftproduksjon blitt redusert med 9% ifølge NVE. Det er overføringskabelen i Oslofjorden mellom Norge og Sverige som grunnet en skade, kuttet overføringskapasiteten. Det er forventet at kablene er tilbake til normal drift i begynnelsen av mars. Et interessant poeng er at vi observerer at prisforskjellene mellom Norge og Sverige har økt, noe som kan skyldes kabelbruddet.

Kjernekraftproduksjon har denne uken ligget på rundt 80-85% av installert effekt. Ringhals 1 og 3 har vært ute av drift samt Forsmark 2 og Oskarshamn på redusert effekt. I takt med lavere spotpriser blir også lønnsomheten i kjernekraft redusert, og det kan tenkes at enkelte produsenter innfører serviceperioder på sine kraftverk i tider med lav lønnsomhet. Break-even på kjernekraft er estimert til å ligge i området 10 €/MWh.

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er fortsatt lavt priset. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. 2020 Q3 handles til 11.55 €/MWh og Q4 handles til 24.25 €/MWh År 2021 handles i dag til 26 €/MWh.Årskontrakten for år 2021 er redusert 2 euro i pris de siste 2 ukene. 


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 3 2021

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) ble i forrige uke 55,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Ekstremværet «Frank» har gitt mye vind og høyere temperaturer som har gitt mindre forbruk og økt produksjonskonkurranse blant kraftprodusentene. I neste uke er spotprisen ventet rundt 52 øre/kWh da det igjen blir lavere temperaturer og mindre vind.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2020

Resultatene av Norsk Kundebarometer 2020 ble presentert kl. 10 torsdag 14. mai. For 10. året på rad er det kundene til Gudbrandsdal Energi som viser seg å være de mest fornøyde strømkundene, med en score på hele 77 poeng. 9 av landets strømleverandører var med i undersøkelsen.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?