02.03.2020

Markedskommentar uke 9 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 9,8 øre/kWh. Denne uken har det vært kjøligere vær med høyere forbruk, men spotprisene holder seg fortsatt veldig lave. Denne uken vil ende på rundt 10,5 øre/kWh som henger sammen med fortsatt stort kjørepress blant vannkraftprodusentene. Neste uke prises mellom 13 og 14 øre/kWh. 

Været er blitt mer normalisert i den siste tiden, men det er fortsatt mildere enn normalt for årstiden. De neste 15 dagene ligger temperaturen en til to grader over normalen for årstiden og nedbøren er nå falt tilbake til normale verdier.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 8 på 55,7% som tilsvarer 7,3 prosentpoeng over medianen.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 44 %. Fyllingsgraden i vannmagasinene for prisområdet NO1 (Østlandet) er per uke 8 på 48,3 %, det er ny rekord for denne uken ifølge NVEs statistikk.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse på rundt 26 TWh. Det er en svekkelse i balansen fra forrige uke som skyldes en reduksjon i prognosert nedbør i tiden som kommer.

Overføringskapasiteten mellom Norge og Nederland har vært redusert i lang tid nå, men fra i morgen 29. februar vil det være full kapasitet mot Nederland med 723 MW. Norges forbindelse til Sverige er fortsatt redusert grunnet en skade på 3 av overføringskablene under Oslofjorden. Den ene er forventet tilbake i drift på torsdag i neste uke. De to siste kablene er foreløpig ventet tilbake den 15. mars, men de blir mest trolig ute lengre enn det. Dette har medført til økt prisforskjell mellom Norge og Sverige.

Kjernekraftproduksjonen er nå tilbake i nesten full drift med 97 % av full kapasitet. 

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene har løftet seg i slutten av forrige uke og i starten av denne uken. Prisene har falt litt tilbake igjen de tre siste dagene, men er fortsatt høyere enn forrige fredag. Det samme kan sies om de lengre kontraktene. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. Kontrakten for Q3 handles nå til 13,7 øre/kWh som er 2 øre opp fra forrige uke. Kontrakten for Q4 handles til 25,4 øre/kWh som er 1 øre høyere enn for en uke siden. År 2021 har økt med nesten 1 øre til 27,3 øre/kWh. Her skyldes mesteparten av økningen en svakere norsk krone som i dag omsettes for 10,4 mot 10,05 kroner per euro for en uke siden.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]