14.07.2020

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

(Energi Norge) NVE sin varedeklarasjonen for strøm for 2019 er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier. I år lanserer de også ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Opprinnelsesgarantiene er fortsatt kundens eneste mulighet å påvirke kraftproduksjonen og dokumentere sin andel av produksjon.I Norge har vi 98 % fornybar kraftproduksjon fra vannkraften og vindkraften vår. I tillegg importerer og eksporterer vi kraft fra/til nabolandene våre. Beregningene til NVE viser at den gjennomsnittlige sammensetningen av den fysisk leverte strømmen i Norge i 2019 består av 96 % utslippsfri kraftproduksjon.

Kompleksiteten i kraftflyten gjør at dette blir stilistisk bilde av virkeligheten. Samtidig gir beregningen nyttig samfunnsinformasjon til kundene. Budskapet er enkelt: Kutt ditt fossile energiforbruk, bruk strøm – det er klimavennlig, rimelig og nyttig.  

Opprinnelsesgarantier gir forbrukermakt og dokumentasjon 

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm er produsert fra fornybare energikilder, for eksempel at strømmen er produsert i et bestemt vann- eller vindkraftverk. Ordningen har bakgrunn i EUs fornybardirektiv, som har som hensikt å fremme bruken av fornybare energikilder.

Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi og skaffe seg internasjonalt anerkjent dokumentasjon for sine kraftkjøp. Opprinnelsesgarantier brukes også i utstrakt grad som dokumentasjon i bedrifters bærekrafts- og miljørapporter. 

Kundene trenger dokumentasjon

Energi Norge ønsker stabile rammevilkår rundt opprinnelsesgarantiene. Ordningen styrkes av EU i det siste fornybardirektivet, opprinnelsesmerket strøm blir stadig mer etterspurt i hele Europa og bidrar dermed også mer til verdiskaping i og inntekter fra fornybarnæringen. I Norge økte f. eks. salget av opprinnelsesgarantier med hele 5 TWh eller 25 % fra 2018 til 2019.  

– Det har vært mange eksempler i det siste på aktører som ønsker å dokumentere strømkjøpene sine. Ved å velge opprinnelsesmerket strøm tar bedrifter et aktivt valg og bruker sin forbrukermakt til å øke etterspørselen etter fornybar energi, sier direktør Toini Løvseth i Energi Norge.
 
Hun viser til blant annet Statkrafts Daimler-avtale og Kemira-avtale, men også nasjonale avtaler som Skagerak Energis avtale med VW- og Audi-forhandlere i Grenland og Helgeland krafts avtale med Freyr. 
 
– Annen industri som verken ønsker eller behøver dokumentasjon på kraftkjøp, kan la være å kjøpe garantier. Dette er en frivillig og markedsbasert ordning, avslutter Løvseth.

Husholdningskunder som ønsker å støtte en spesiell type kraftproduksjon, reservere sin andel fra et lokalt kraftverk, eller bare ønsker å støtte opp under fornybar energi kan også kjøpe opprinnelsesgarantier.

De uvanlig høye strømprisene fortsetter

Mandag 29. november satte strømprisen nok en prisrekord. Denne dagen var snittprisen på en kilowattime i Sør-Norge 3,18 kroner, med en pristopp på hele 5,23 kroner mellom klokka 17-18.

Les mer

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Les mer

Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er lett å tro at det er strømleverandørene som tjener på økte strømpriser, men sånn er det ikke. Hvem er det egentlig som tjener på dette?

Les mer

Kraftkrise i Europa påvirker norske strømpriser

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]