02.05.2022

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

De økte strømprisene i Sør-Norge skyldes rekordlave fyllingsgrader i vannmagasin, spesielt for Vestlandet, samt økt gasspris grunnet uro i markedet som følge av redusert flyt fra Russland og usikkerhet rundt videre sanksjoner. Gassprisen påvirker først og fremst tyske priser som igjen påvirker prisene i Sør-Norge.  

Snøsmeltingen har ikke kommet i gang som følge av kjølig vær. Med høyere temperaturer fra midten av mai forventes det at tilsiget i vannmagasinene vil øke i ukene fremover. Likevel forventes det lav magasinfylling som følge av at nivåene er så lave.  

Dette har medført høyere prisprognoser ut året for denne delen av landet, hvor strømprisene forventes å holde seg høye ut året og antagelig inn i neste år.  

 

Prisforskjellene vedvarer  

Prognosene tilsier at det fortsatt vil være en stor prisforskjell mellom Sør-Norge og Midt-/Nord-Norge i lang tid fremover.  

For Midt-Norge sin del har vi sett en økning i spotprisene de siste ukene. Prisoppgangen her skyldes større prispåvirkning fra Sverige. Også her er prisprognosene for høsten justert litt opp.  

Nord-Norge, vårt nordligste prisområde, opplever fortsatt lave priser. Det er forventet at strømprisen her vil holde seg lav fremover.  

Diagrammet under viser prisprognoser for Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge inkl. mva. Merk at privatpersoner i Nord-Norge er fritatt for mva. 

Oppjusterte prisprognoser for Sør-Norge

Ny uro i gassmarkedet og vannmagasin på historisk lave nivåer har medført økte strømpriser i den sørlige delen av Norge, og gitt høyere prisprognoser ut 2022.

Les mer

Gjennomfakturering av nettleie

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere.

De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Les mer

Kraftpriser i Sør-Norge på historisk høyt nivå

I mars hadde den sørlige delen av Norge en snittpris på 233,8 øre/kWh inkludert mva. og går inn i historien som den høyeste månedsprisen noensinne. Først i juni forventes spotprisen å flate noe ut.

Les mer

NVE lanserer oversikt over fysisk levert strøm i Norge

NVE lanserer ny informasjon om den fysisk leverte strømmen i Norge – basert på norsk kraftproduksjon og import og eksport av strøm fra og til nabolandene våre.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]