Gjennomfakturering av nettleie

Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen.

Eventuell manuell måleravlesning gjøres som før, og spørmål rundt nettleietariffer osv. skal fremdeles rettes til netteier.

Vi har gjennomfaktureringsavtale med følgende netteiere:

Navn på netteier: Fra:
Agder Energi Nett AS 01.12.2017
BKK Nett AS 01.03.2021
Eidefoss Nett AS 01.01.2018
Elvia (Innlandet) 01.10.2020
Elvia (Oslo og Viken) 01.10.2020
Hurum Nett AS 01.08.2021
Hålogaland Kraft Nett 01.03.2021
Linja AS 01.07.2021
Lyse Elnett 01.10.2021
Jæren Everk 01.03.2021
Norefjell Nett AS 01.11.2020
Norgesnett AS 01.02.2021
Lede AS 01.11.2017
Lofotkraft AS 01.10.2019
Mørenett AS 01.02.2018
Nordkraft Nett AS 01.10.2019
Tensio TS AS 01.11.2019
Tensio TN AS 01.11.2019
Vevig AS 01.03.2017
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]