Gjennomfakturering av nettleie

NVE skriver på sine nettsider:


- Den nye ordningen, som vi har kalt gjennomfakturering, betyr at strømkundene enkelt kan velge kraftleverandør – uten å måtte gå fra en til to fakturaer. I dag er det i praksis kun strømkunder som velger kraftleverandør med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet, som får alt på én faktura, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Forskriftsendringene trådte i kraft 1.september 2016.

Eventuell manuell måleravlesning gjøres som før, og spørmål rundt nettleietariffer osv. skal fremdeles rettes til netteier.

Det vil ta noe tid før avtale med alle netteiere er på plass, men vi er godt i gang og her er en oversikt over netteiere vi nå har på plass gjennomfaktureringsavtaler mot (oppdateres fortløpende):


Nettselskap Privat Næring
Agder Energi Nett AS Ja Ja
Bkk Nett AS Ja Ja
Elvia As (Tidl Hafslund Nett As) Ja Ja
Elvia AS avd Hamar Ja Ja
Fjellnett AS Ja Ja
Glitre Energi Nett AS Ja Nei
Griug AS Ja Ja
Hallingdal Kraftnett AS Ja Nei
Hurum Nett AS Ja Ja
Hålogaland Kraft Nett AS Ja Ja
JÆREN EVERK AS Ja Ja
Klepp Energi AS Ja Nei
Kragerø Energi AS Ja Nei
Lede AS Ja Ja
Linea AS Ja Ja
Linja AS Ja Ja
Lnett AS Ja Ja
Lofotkraft AS Ja Ja
Midtkraft Nett AS Ja Nei
Mørenett AS Ja Ja
Nordkraft Nett AS Ja Ja
Nordlandsnett AS Ja Nei
Norefjell Nett AS Ja Ja
Norgesnett AS Ja Ja
NØK Nett AS Ja Nei
Stange Energi AS Nett Ja Ja
TENSIO TN AS Ja Ja
Tensio TS AS Ja Ja
Vevig AS Ja Ja
Øvre Eiker Nett AS Ja Ja
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]