Kort om strømpriser

Du kan hos oss velge mellom tre typer strømavtaler. Spotpris, fastpris og forvaltingsavtaler. Disse er bygget opp på forskjellige måter.

Spotpris: Her settes prisen fra time til time ihht Nordpool spot-børsen og svinger i takt med tilbud og etterspørsel (www.nordpoolgroup.com). Normalt er spotprisen høyere om vinteren enn om sommeren. I tillegg til spotprisen kommer et påslag til kraftleverandøren samt myndighetspålagte elsertifikater. Dette har blitt den mest vanlige strømavtalen de siste årene. Spotpris har vist seg å være den mest gunstigste avtalen over tid. Les mer om vår Spotpris bedrift-avtale her!

Fastpris: Her settes prisen av strømleverandøren for en gitt periode fremover i tid. Det gjør at du som kunde kan ha en forutsigbarhet i strømutgiftene så lenge du kjenner forbruket. Her er det bindingstider. Det er ingen garanti for at fastpris vil bli mer gunstig enn spotprisen. Avtaletypen passer godt for bedrifter som ønsker trygghet og forutsigbarhet.

Forvaltningsavtale: Dette er en avtale som passer for bedrifter med stort forbruk som trenger forutsigbarhet på sine strømkostnader. Ved å inngå en forvaltningsavtale vil det bli gjennomføret prissikringer på flere tidspunkt gjennom året, med mål om å eliminere pristoppene. Strømkjøpet til kunden vil bli spredt over året, for å redusere risikoen og skape forutsigbarhet. En forvaltningsavtale har mulighet for individuelle tilpasninger ut ifra kundens behov og forbruk.

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]