Generelle vilkår bedrift

Vilkår for levering av strøm


Bestilling

Ved bestilling gir dere oss fullmakt til å innhente og utveksle nødvendig informasjon med deres netteier via kraftbransjens felles system, Elhub. Eksempler på nødvendig informasjon er måleverdier, melding om leverandørbytte, innflytting og utflytting. 

GE har rett til å foreta kredittvurdering av bedriften og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.


Strømregningen

Dersom bedriften er registrert i ELMA-registeret kan fakturaen sendes som EHF. Papirfaktura gir et fakturagebyr på kr 39,20. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.  

Vi fakturerer etterskuddsvis hver måned med 14 dagers betalingsfrist.  

Ved manglende betaling er det Svea Finans som følger opp dette på vegne av Gudbrandsdal Energi AS. Vi kan stanse strømleveransen fra oss dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor vi har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted.

Gjennomfakturering vil si at nettleie og strøm kommer på samme faktura. Det innebærer at dere også betaler nettleie via Gudbrandsdal Energi AS. Her ser dere hvilke netteiere vi har avtale om gjennomfakturering med.

Har dere solceller og produserer strøm selv? Ved salg av strøm til oss betaler vi spotpris minus 1,0 øre/kWh i henhold til Nord Pool AS områdepris der strømmåleren befinner seg. 


Flytting og oppsigelse

Ved flytting må avtalen sies opp. Det kan gjøre på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice på e-post bedrift@ge.no eller på telefon 612 94 800, hverdager mellom klokka 08.00 og 15.15. 

Ønsker dere å si opp en bindende avtale må kundeservice kontaktes.

Alternativet kan strømavtalen tas med videre. Kontakt oss så hjelper vi dere med å legge inn bestilling. Eventuelt kan dere bestille selv på våre nettsider. 

Dersom bedriften overtar en strømmåler på en ny adresse, vil netteieren deres varsle oss, slik at vi får lagt inn ny strømavtale på dere. Dette gjør vi for at dere skal unngå leveringspliktig strøm fra netteieren. 


Eventuelle endringer

Gudbrandsdal Energi AS tar forbehold om prisjusteringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter og/eller pålegg og i øvrige rammebetingelser for strømbransjen. Dette omfatter også vesentlige endringer i elsertifikat-prisene (gjelder ikke fastprisavtaler).

Hvis vi endrer prisen, varsler vi dere via e-post og på Min Side, samt på våre nettsider, minst 14 dager før endringen trer i kraft.

Vilkårene i Standard kraftleveringsavtale fra Forbrukertilsynet ligger til grunn for alle avtalene våre. Våre særvilkår kommer i tillegg, og gjelder foran disse.

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar dere disse vilkårene og vår personvernerklæring.


Tilleggsbestemmelser for næringsdrivende: Ad.§ 1-4: Angreretten gjelder ikke næringsdrivende.

Nasjonal varedeklarasjon: se www.nve.no/varedeklarasjon.

Ønsker du å klage?

Forbrukertilsynets Standard Kraftleveringsavtale.

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]