Solceller

Solenergi

Stadig flere nordmenn vil ha solceller på hustaket sitt. Du kan nå få installert nøkkelferdige solcelleanlegg av oss i Gudbrandsdal Energi.

I samarbeid med Solcellespesialisten AS tilbyr vi løsninger av beste kvalitet - klart for bruk.

Enkelt, trygt og miljøvennlig.


Sjekk taket ditt her

Solreisen - steg for steg

Reisen fra sola til strøm i stikkontakten er både spennende og enkel. Slik fungerer det:

1. Sola skinner

Mengden energi i solstrålene avhenger av tid på døgnet, årstid og værforhold.

2. Solstrålene treffer solcelleanlegget

Solcelleanlegget er montert med tanke på å fange opp mest mulig solenergi. Det monteres som regel på tak med egne fester. Panelene tåler mye og varer år etter år. Solstrålene blir omgjort til det som kalles likestrøm.

3. Solenergien blir «stikkontaktstrøm»

Likestrømmen fra solcellene blir sendt til en vekselretter. Vekselsretteren sin oppgave er å gjøre denne strømmen om til «stikkontaktstrøm», slik at du kan bruke den på vanlig måte. Den holder også oversikt over hvor mye du produserer, som du enkelt kan sjekke på mobil, nettbrett eller PC.

4. Strøm i stikkontakten

Strømmen går videre til sikringsskapet ditt. Når du bruker strøm i bygningen din, så vil du først bruke din egenproduserte solstrøm, og deretter bruke strøm fra nettet. Om du produserer mer solstrøm enn du bruker, så sendes denne ut på strømnettet, og du  får betalt for å levere strømmen.


Spørsmål og svar

Bestill solceller i dag:

Bruk kartet nedenfor til å finne huset og taket hvor du ønsker solceller installert. Du kan fullføre alle stegene i solkartet, og vil på slutten ha muligheten til å be om et tilbud fra oss. Vi kontakter deg da med et tilbud etter at bestillingen er behandlet. Merk at produksjonen og prisene oppgitt i solkartet er et estimat. Prisene som vises er inkludert mva.

 

Full kontroll

Du kan enkelt følge hvor mye anlegget ditt produserer til enhver tid, og hvor mye du sparer miljøet, via PC, nettbrett og telefon.

Systemdataene og hvor mye du produserer vises i daglige, ukentlige, månedlige og årlige profiler i et intuitivt brukergrensesnitt. Løsningen vil også evaluere din produksjon i forhold til andre systemer i samme region, som gjør det mulig å finne ut om du ligger over eller under det regionale gjennomsnittet.

Spørsmål og svarSolceller generelt

Ja! I Norge er det er fine forutsetninger for solceller. Det er nesten like mye sol i Norge som i Tyskland, der solceller er svært populært. Solinnstrålingen i Norge tilsvarer ca. 40-50% av innstrålingen ved ekvator.
Med solceller på taket vil du nyte godt av din egenproduserte, miljøvennlige strøm i flere tiår fremover. Du bidrar til at solkraft blir mer vanlig, og er med på å fortrenge strøm fra kull og gass. Strømregningene dine vil bli lavere, og du er mindre utsatt for variasjoner i strømprisen. Du vil ha god oversikt over din egen produksjon, og kan for eksempel lade elbilen med din egenproduserte strøm.
Dette er avhengig av blant annet taket ditt (type, vinkel) og hvor du bor. For å få beregnet en pris for taket ditt, søk opp din adresse og velg tak på solkartet på våre sider. Et vanlig privatanlegg vil etter Enovastøtte typisk komme på under kr 100 000,-, mens større solcelleanlegg for gårdsbruk vil gjerne koste fra kr 150 000,- og oppover.
Det korte svaret er: Ja, solceller er lønnsomme.

Solcelleanlegg varer 30-35 år eller mer. Over hele anleggets levetid vil det spare deg for strømkostnader og gi inntekter på salg av strøm. Lønnsomheten er sterkt avhengig av strømprisen, som er veldig vanskelig å forutsi mange år fram i tid. Tendensen er at strømprisene blir høyere, og det raskere enn generell prisstigning, og slik vil solcelleanlegget øke sin inntjening.

I en omfattende rapport laget av Multiconsult i 2018 viser de til en forventet årlig avkastning på 5-8% på solcelleanlegget. Det er langt over hva man får fra renter i banken og kostnaden for å ta lån.

Om vinteren når solen står lavt, er produksjonen lav. Når det ligger snø på solcellen vil det nesten ikke være noen produksjon. Det meste av produksjonen vil være mellom mars og oktober.
Du kan benytte solkartet lenger opp på denne siden. Skriv inn din adresse, trykk på taket du vil ha solceller på og følg stegene.

Solceller teknisk

Et solcelleanlegg består av solceller som monteres på taket og kobles sammen mot en vekselretter, som igjen er koblet til sikringsskapet og strømnettet. Når solen skinner på panelene, omgjør solcellene energien fra sola til likestrøm. Likestrømmen går videre til vekselretteren som endrer denne til vekselstrøm. Dette gjør at du kan bruke strømmen i huset ditt, og hvis solcellene produserer mer strøm enn du bruker, selger du overskuddet ut på strømnettet. Alt dette skjer automatisk uten at du trenger å gjøre noe.
En inverter/vekselretter er montert mellom solcellene og strømnettet i huset ditt. Vekselretteren omdanner strømmen fra solcellene (likestrøm, eller DC) til vekselstrøm (AC) som gjør at du kan benytte strømmen i huset ditt eller levere den ut på strømnettet.
Solfangere produserer kun varme i form av varmt vann som fordeles videre i bygget ditt, men solceller produserer strøm som du kan bruke til hva du måtte ønske.
Solcellene omgjør ca 10-20% av solenergien til strøm. Det er mange faktorer som avgjør hvor stor produksjonen vil være; beliggenhet, takvinkel, takretning og skygge. Man kan regne 800-1200kWh i årsproduksjon per kWp installert effekt.
Enheten kWp står for kilowattpeak og måler toppeffekten som solcellepanelet kan produsere under gitte forutsetninger. Alle solcellemodulene er testet i laboratorier i henhold til standardiserte testrutiner.
En kilowattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en kilowatt (1000W) over en periode på én time.
Nei. Når det er strømbrudd blir strømmen borte av sikkerhetsgrunner. Det er ikke lov å ha produksjon under strømbrudd da denne vil kunne gå inn på strømnettet samtidig som det pågår reparasjoner. Våre solcelleløsninger kutter automatisk produksjonen ved strømbrudd.
Det er mulig å lagre strømmen som solcellene produserer i batterier. Utviklingen på batterier går fort fremover og løsningene blir stadig bedre og mer lønnsomme, men per nå anbefaler vi ikke dette til våre kunder. Ved spesielle behov eller ønsker, ta kontakt med oss.
Uten svært store mengder batterier er dette lite trolig. Batterier er per i dag kostbare, og foreløpig ikke noe vi fører. Solcellene kan dekke det meste av forbruket du har når solen skinner, men for resten av tiden vil du ha behov for å kjøpe strøm på samme måte som tidligere.
Ja, det går an å koble på flere paneler i ettertid. Ta kontakt for tilbud på dette.

Salg av overskudd på strøm / plusskunde

Å være plusskunde betyr at du i perioder leverer strøm ut på nettet i tillegg til å forbruke strøm. For å kunne levere strøm ut på nettet må du ha en plusskundeavtale med både strømleverandør og ditt lokale nettselskap. Kjøper du solcellepanel via Gudbrandsdal Energi følger plusskundeavtalen Markedskraft med på kjøpet. Du må også inngå en tilsvarende avtale med ditt lokale nettselskap for å kunne føre overskuddstrømmen din ut på deres strømnett, men dette hjelper vi deg med. For mer informasjon, se: Plusskunder - NVE
Dersom du har en ny, automatisk strømmåler trenger du ikke foreta deg noe i forbindelse med montering av solcelleanlegg. Alle husstander i Norge skal få automatiske strømmålere innen 1. januar 2019, og mange har allerede fått ny måler. Hvis du fremdeles har en gammel, manuell måler plikter strømnettselskapet å installere en ny, automatisk måler innen rimelig tid etter at solcelleanlegget er montert. Ta kontakt med ditt lokale nettselskap for mer informasjon. En automatisk strømmålerer registrerer forbruket ditt og overskuddet du selger ut på strømnettet automatisk.
Solcelleanlegget er koblet mot strømnettet. Den strømmen du produserer og ikke bruker selv kan du selge til oss. Du får spotpris - ett øre kWh for strømmen du leverer ut på nettet.
En plusskunde betaler som hovedregel ordinær nettleie for uttak fra strømnettet, men slipper å betale det såkalte andre tariffledd som øvrige produsenter må betale for innmating av produksjon i strømnettet. For mer detaljert informasjon om nettleie og innmating til strømnettet, ta kontakt med ditt lokale nettselskap.
Du kan få inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. Les mer på ENOVA sine nettsider.

Tilskudd / søknadsplikt

Det kan hende du må søke om tillatelse før du monterer solcellepaneler på taket ditt. Dette er avhengig av flere faktorer, men generelt slipper eksisterende eneboliger av noe nyere dato å søke. Andre regler gjelder ved for eksempel verneverdige boliger. Kundeservice kan hjelpe deg med å finne ut om du har søknadsplikt.
Du trenger ikke melde fra til nettselskapet. Vi gjør dette for deg i forbindelse med tilbud. Vi tar oss av både forhåndsmelding og ferdigmelding mot nettselskapet. Du må signere kontrakt for å koble ditt anlegg til strømnettet, men dette hjelper vi deg med.
For private er det mulig å få støtte fra Enova. Noen kommuner har også lokale tilskuddsordninger. Ta gjerne kontakt med din kommune for mer informasjon.

Våre solcelleanlegg

Solcellepanelene er på ca. 1,6 kvadratmeter, og du trenger omtrent 7 kvadratmeter takplass for å montere ca. 1 kWp (1000kWh årsproduksjon). Vanlige anlegg er typisk fra 2kWp og oppover.
Ja, det finnes løsninger for integrerte solceller som kan erstatte det ordinære taket. Ta kontakt for informasjon om dette.
Et solcelleanlegg har ingen bevegelige deler, og krever derfor veldig lite vedlikehold. Solcellepanelene leveres med 25 år produksjonsgaranti, og har en forventet levetid på over 30 år.
Vi tilbyr nøkkelferdige solcelleanlegg som inneholder solcellepaneler, vekselretter, montering og installasjon. Vi håndterer også forhåndsmelding og ferdigmelding til ditt lokale strømnettselskap.
Vi tar det hele og fulle ansvaret for montering og installasjon. Vi ønsker at alle prosedyrer skjer på en riktig og sikker måte, og at du som kunde blir fornøyd. Når fagfolk gjør jobben er du også sikret 25 års garanti på solcelleanlegget. Av denne grunnen selger vi kun solcellepakker med montering inkludert i prisen.
Vår målsetning er at anlegget er i drift senest 4 uker etter bestilling. I enkelte tilfeller kan det ta noe lengre tid, men dette vil du i så fall få beskjed om.
Nei, ikke direkte. Vi samarbeider med Solcellespesialisten, som har godkjente og erfarne solcelle-installatører. På denne måten er du sikret at installasjon og montering blir gjort på en riktig og sikker måte.
Dette varierer ut fra hvilken type tak du har, men generelt bruker vi fester som er spesialtilpasset ditt tak. Disse fester vi først, før vi legger på skinner som vi til slutt monterer solcellepanelene på.
Vi leverer primært til østlandet, men ta kontakt for mer informasjon om levering til andre landsdeler.
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?