Vilkår

Her er vilkårene og angrerettskjema i PDF-format:

Standard kraftleveringsvilkår
Skjema for bruk av angreretten

Tilføyelser/særvilkår hos Gudbrandsdal Energi.

Ad.§ 2-1: Kraftleverandøren benytter måledata fra nettselskapet ved sluttavregning. Ved andre avregninger kan kraftleverandør benytte måledata fra kunde dersom disse er tilgjengelig. Hvis måledata ikke er tilgjengelig innen anlegget skulle vært avregnet, forbeholder kraftleverandør seg retten til å stipulere/beregne forbruket eller sende akonto.

Ad.§ 3-2: Første ledd gjelder kun private forbrukere (husholdninger) med produktet standard variabel kraftpris. For øvrig vil opplysninger om endring av pris bli offentliggjort på Gudbrandsdal Energis internettsider

Ad. våre lavprisprodukt: Våre lavprisprodukt betinger både epostfaktura/efaktura og avtalgiro. Standardproduktene betinger efaktura eller epostfaktura. Dersom dette mangler vil fakturagebyr påløpe.

Gudbrandsdal Energi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter som mva, samt eventuelt andre endringer av rammebetingelser.
Ved flytting kreves det normalt ny bestilling på nytt målepunkt, untatt fastprisavtaler som normalt følger kunde.
Angrefrist: Etter angrerettloven § 18 har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft.
Gudbrandsdal Energi forbeholder seg retten til å kunne avslå kunder dersom det foreligger saklig grunn for dette.
Bytte av kraftleverandør skjer ca. 10 dager etter at Gudbrandsdal Energi har mottatt bestilling. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde. Er du kunde hos oss fra før, og bare skal endre produkt, vil endring skje fra bestillingsdato. Forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.
Energiforbruket avregnes etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk, med unntak av akontoproduktene. Dersom måleverdi mangler ved fakturering vil forbruk bli beregnet for perioden. Fakturering vil være månedlig.
Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato, 10 dager for næring. Ved fordeling av forbruk mellom avlesninger benyttes Gudbrandsdal Energis justerte innmatningsprofil JIP. Nettleie kommer i tillegg.

Ved bestilling forbeholder Gudbrandsdal Energi AS seg retten til å hente inn kredittopplysninger på våre kunder,og eventuelt avvise kunder på grunnlag av denne.
Nasjonal varedeklarasjon se www.nve.no/varedeklarasjon.
Ved eventuelle ubetalte faktura benytter Gudbrandsdal Energi AS seg av Kredinor for betalingsoppfølging.
Det tas forbehold om endring i kraftpris, eventuelle påslag, ved innføring av felles nordisk sertifikatmarked.

Tilleggsbestemmelser for næringsdrivende:

Ad.§ 1-4: Angreretten gjelder ikke næringsdrivende

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]