GE Trygg Næring

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

GE Trygg Næring er en strømavtale som gir deres bedrift et pristak for strømprisen i en gitt periode. Pristaket for 1. kvartal 2022: 239,2 øre/kWh.

GE Trygg Næring gir deg: 

En garanti mot høye pristopper og jevn pris hele døgnet. Dette er en mer stabil og forutsigbar strømpris sammenlignet med spotpris.

Avtalen er bindende innenfor gjeldende kvartal.

Pristaket gjelder for et kvartal, det vil si at du som kunde er garantert at prisen ikke vil overstige dette i løpet av de tre månedene pristaket gjelder. Selve pristaket handles etter vurdering av Gudbrandsdal Energi i samråd med handelspartnere.   

Innenfor prisperioden kan selve strømprisen endres opp eller ned dersom utviklingen i markedet skulle tilsi det, men prisen vil aldri bli høyere enn pristaket. Eventuelle prisendringer varsles 14 dager i forveien via e-post.

Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]