Oppdatering av Min side har påvirket bedriftskunder negativt. Vi håper å løse dette om ikke lenge.

GE Trygg Næring

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

Prisjustering 03.11.2021:
124 øre/kWh

GE Trygg Næring er en strømavtale som gir deres bedrift et pristak for strømprisen i en gitt periode. Pristaket for 4. kvartal 2021: 140,00 øre/kWh.

GE Trygg Næring gir deg: 

En garanti mot  høye pristopper, jevn pris hele døgnet, en stabil og forutsigbar strømpris sammenlignet med spotpris, fleksibilitet og forutsigbarhet; dere kan enkelt bytte avtale på Min Side om dere ikke er fornøyd med prisen.

Avtalen er bindende innenfor gjeldende kvartal.

Pristaket gjelder for et kvartal, det vil si at du som kunde er garantert at prisen ikke vil overstige dette i løpet av de tre månedene pristaket gjelder. Selve pristaket handles etter vurdering av Gudbrandsdal Energi i samråd med handelspartnere.   

Innenfor prisperioden kan selve strømprisen endres opp eller ned dersom utviklingen i markedet skulle tilsi det, men prisen vil aldri bli høyere enn pristaket. Eventuelle prisendringer varsles 14 dager i forveien via e-post.

Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]