Spotpris Næring

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom dere ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning. 

I tillegg til innkjøpsprisen kommer et påslag på 5,5 øre/kWh (inkl. elsertifikater). Det er ingen månedlig fastbeløp. Spotpris næring faktureres månedlig etterskuddsvis. 

Papirfaktura gir et fakturagebyr på kr 39,20. Ved elektronisk faktura tilkommer ikke fakturagebyr. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss. 

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring i påslag. 

Priser oppgitt eks. mva.

Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]